Atom ve Yapısı

Atom Yarıçapı

Atom Yarıçapı

Atom Yarıçapı Atom çekirdeği ile son temel enerji düzeyindeki elektrnun arasındaki uzaklığa atom yarıçapı diyebiliriz. Elementlerde atom yarıçapları karşılaştırılırken aşağıdaki iki kural uygulanır. 1. Genellikle yörünge sayısı (temel enerji düzeyi) büyük olan element atomlarının çapı büyüktür. 2. Elementler aynı yörünge sayısına sahip iseler, proton sayılarına bakılır. Proton sayısı büyük olanın, atom çapı küçüktür. Proton sayısı […]

Elektron Dağılımı

Elektron Dağılımı

Elektron Dağılımı 1. Elektronlar öncelikle en düşük enerjili orbitali tercih ederler. 2. Bir orbital türü tamamen dolmadan bir sonrakine elektron yerleşmez. 3. Bir orbitalde zıt spinli (yönlü) en çok iki elektron bulu- nabilir. 4. Elektronlar eşit enerjili orbitallere önce birer birer, da- ha sonra zıt yönlü olmak şartıyla yerleşir. Başkuantum sayısı Bir atomdaki temel enerji düzeyi […]

Atom Yapısı

Atom Yapısı

Atom Yapısı Çekirdek Proton ve nötron taneciklerini kapsar. Atomun kütlesini çekirdek oluşturur. Atomun en yoğun bölgesidir. Proton Atomun çekirdeğinde bulunan (+) yüklü taneciklerdir. Sembolü “p” dir. Proton sayısı = Atom numarası = Çekirdek yükü Her elementin proton sayısı farklıdır. Nötron Atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz (nötr) taneciklerdir. Sembolü “n” dir. Elektron Atomun yörüngelerinde yer alan yani […]

Atom,Atom Teorileri

Atom,Atom Teorileri

Atom Maddenin en basit hali elementtir. Elementler atomlar- dan oluşmuştur. Elementin özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşına atom denir. Atomun yapısının incelenmesi mılattan önceki yıllara da- yanır. Günümüze kadar oluşturulan atom teorileri bilim adamlarının katkıları sayesindedir. Atom Teorileri Dalton Atom Teorisi Atom yunanca bir kelime olup anlamı “bölünemez” dir. Bu kavram Yunanlı filozof Democritos tarafından […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)