sabit reklam
Elektron Dağılımı

Elektron dagilimi
1. Elektronlar öncelikle en düşük enerjili orbitali tercih ederler.
2. Bir türü tamamen dolmadan bir sonrakine elektron yerleşmez.
3. Bir orbitalde zıt spinli (yönlü) en çok iki elektron bulu- nabilir.
4. Elektronlar eşit enerjili orbitallere önce birer birer, da- ha sonra zıt yönlü olmak şartıyla yerleşir.
elektron dağilimi örnek

Başkuantum sayısı

Bir atomdaki temel enerji düzeyi sayısını ifade eder.
Elektron dagilimi .

NOT: Başkuantum = Yörünge = Temel enerji
sayısı                  sayısı               düzeyi

 

Uyarılma

Bir atoma enerji verilerek elektronlardan (en yüksek baş-
kuant sayısına sahip elektronlar) birinin üst enerji seviyelerinden birine geçmesi olayına uyarılma, atoma da uyarılmış atom denir.

Mg uyarilmis hali
Uyarılmış atom temel hale geçerken dışarıya enerji verir
Uyarılma sonucunda elektronun çekirdeğe uzaklığı arttığı için, elektron başına düşen çekim kuvveti azalır ve atomun çapı artar.
Uyarılmış atomdan elektron koparmak, temel hale göre daha kolaydır ve uyarılmış atom daha aktiftir.

Küresel Simetri

Atomların kararlı halleridir. Aynı cins orbitaller yarı dolu veya tam doludur.
kuresel simetri

UYARI: Cr ve Cu nun elektron dağılımları doğadaki temel hal- leridir. Elektronlar dışarıdan bir enerjiye gereksinim duymadan yer değiştirir. Uyarılma ile karıştırılma- malıdır.

İyonların Elektron Dizilişi

Nötr bir atom elektron alırken veya verirken en yüksek enerjili orbitallerini kullanır.
iyonlarin elektron dizilisi

İzoelektronik Tanecikler

Elektron dizilişleri aynı olan taneciklere izoelektronik ta- necikler denir.
izoelektronik tanecikler

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)