Kimya

Kimyasal Hesaplamalarla İlgili Problem Çeşitleri

Kimyasal Hesaplamalarla İlgili Problem Çeşitleri

Kimyasal Hesaplamalarla İlgili Problem Çeşitleri 1. Denklemli Miktar Geçiş Problemleri  Bu geçiş problemlerde verilen denklemin denkleşip denkleşmediği kontrol edilmeli, denk değilse denkleştirilmelidir.  Denkleşmiş tepkimede mol sayısı, hacim, kütle, ta- necik sayısı gibi nicelikler hesaplanabilir. Verilen bilgi ile istenen bilgi arasında orantı kurulur. Bir tepkimeye ilişkin aşağıda verilen yorumlar yapılabilir.   2. Artık Madde Problemleri Tepkimeye […]

Tepkime Çeşitleri

Tepkime Çeşitleri

Tepkime Çeşitleri 1. Nötrleşme Tepkimeleri Bir asitle bir bazın tepkimesine denir. 2. Metallerin Asitlerle Tepkimeleri Bu tepkimenin denklemi genellikle; NOT: Metal – asit tepkimelerinde metalin değerliğinin yarısı kadar H2 gazı açığa çıkar. Yarısoy metaller (Ag, Hg, Cu) O atomu içermeyen ve zayıf asitlerle tepkime vermez. O atomu içeren asitlerle ise tepkimeye girdiğinde H2 gazı açığa […]

Kimyasal Hesaplamalar

Kimyasal Hesaplamalar

Kimyasal Hesaplamalar Farklı maddelerin birbiriyle etkileşerek yeni ürünler oluşturmasına kimyasal reaksiyon (tepkime) denir. Reaksiyona giren maddelere “reaktifler”, reaksiyonda oluşan maddelere “ürünler” denir.   Kimyasal reaksiyonlarda, Atom sayısı ve cinsi Çekirdek yapısı  Toplam yük Toplam kütle nicelikleri korunur. Kimyasal reaksiyonlarda,  Mol sayısı  Hacim  Basınç  Molekül sayısı  Madde sayısı değişebilir. Denklem Denkleştirme Kimyasal tepkimelerde reaksiyona giren maddelerin […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)