Kimyasal Hesaplamalarla İlgili Problem Çeşitleri

Kimyasal Hesaplamalarla İlgili Problem Çeşitleri

Kimyasal_Hesaplamalarla_İlgili_Problem_cesitleri

1. Denklemli Miktar Geçiş Problemleri

  •  Bu geçiş problemlerde verilen denklemin denkleşip denkleşmediği kontrol edilmeli, denk değilse denkleştirilmelidir.
  •  Denkleşmiş tepkimede mol sayısı, hacim, kütle, ta- necik sayısı gibi nicelikler hesaplanabilir. Verilen bilgi ile istenen bilgi arasında orantı kurulur.

Bir tepkimeye ilişkin aşağıda verilen yorumlar yapılabilir.

kimyasal_hesplama_yanlislari

kimyasal_hesaplar

cozum

 

2. Artık Madde Problemleri

Tepkimeye giren maddelerden birinin miktarı denklem- deki orana göre fazla ise o maddeden bir miktar artar.

  •  Başlangıçtaki reaktifler eşit kütleli alınmışsa kütlece az kullanılan maddeden artar.
  •  Başlangıçta eşit mol sayıdaki reaktif alınmışsa mol-ce az kullanılan maddeden artar.

artik_madde_problemleri

 

3. Atom Ağırlığı Bulma Problemleri

Bu çeşit problemlerde verilen bileşikteki elementin atom ağırlığı isteniyorsa o bileşiğin 1 molünün kütlesine geçiş yapılır.
Atom kütlesi isenen elementin başka elementle hangi oranlarda tepkime verdiği bilinirse, 1 molüne geçiş yapılarak atom kütlesi hesaplanır.

ornek_001

ornek_ve_cozum

 

4. Formül Bulma Problemleri

Bileşiklerin formülleri basit (kaba) formül ve gerçek ( ) formülü olarak ikiye ayrılır.

Basit Formül

Atomların cinsini ve en küçük katsayılarla birleşme oranını belirtir.

NOT: Basit formülde, bileşik molekülünde kaç atom olduğu anlaşılamaz.

Gerçek Formül

Atomların cinsini ve atomların moleküldeki sayılarını belirten formüldür.
Gercek_formul

gercek_formul_001

gercek_formul_ornek

5. Karışım Problemleri

ornek_002

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)