Kartezyen Çarpımı

Denklik Bağıntısı

Denklik Bağıntısı

Denklik Sınıfları bağıntısı bir denklik bağıntısı mıdır? Denklik Sınıflarının Özellikleri  Denklik sınıfları boş kümeden farklıdır.  Birbirine denk olan iki elemanın denklik sınıfları aynıdır.  Birbirine denk olmayan iki elemanın denklik sınıflarının kesişimi boş kümedir. Çünkü, farklı denklik sınıfları ayrık kümelerdir.  Denklik sınıflarının birleşimi bağıntının tanımlandığı kümeye eşittir. Sıralama Bağıntısı bağıntısı sıralama bağıntısı […]

Bağıntının Özellikleri

Bağıntının Özellikleri

1. Yansıma Özelliği 2. Simetri Özelliği 3. Ters Simetri Özelliği 4. Geçişme Özelliği

Bağıntı

Bağıntı

A ve B boş olmayan herhangi iki küme olmak üzere, A x B nin herhangi bir alt kümesine, A dan B ye bağıntı denir. Bağıntının Grafik ile Gösterilmesi Bağıntının grafiği ok diyagramı ile ya da koordinat diyagramı ile gösterilebilir. Ters Bağıntı

Kartezyen Çarpımın Grafiği

Kartezyen Çarpımın Grafiği

A x B kartezyen çarpımının grafiği çizilirken; A kümesinin elemanları x eksenine, B kümesinin elemanları y eksenine yerleştirilir. x ve y bileşenlerinden oluşan noktalar, A x B kartezyen çarpımının grafiğini oluşturur. B x A kartezyen çarpımının grafiği çizilirken; B kümesinin elemanları x eksenine, A kümesinin elemanları y eksenine yerleştirilir. x ve y bileşenlerinden oluşan noktalar, […]

Sıralı İkili

Sıralı İkili

Birinci bileşeni x, ikinci bileşeni y olan (x, y) ifadesine sıralı ikili denir. Sıralı ikilide sıralama önemlidir. Sıralı İkililerin Eşitliği (2x + 4, y – 5) = (8, 2y + 1) olduğuna göre, x.y çarpımı kaçtır? A) –8 B) –10 C) –12 D) –15 E) –16 Kartezyen Çarpımı A ve B boş kümeden farklı iki […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)