sabit reklam
Sıralı İkili

Birinci bileşeni x, ikinci bileşeni y olan (x, y) ifadesine sıralı ikili denir.
Sıralı ikilide sıralama önemlidir.

Sıralı İkililerin Eşitliği


(2x + 4, y – 5) = (8, 2y + 1)
olduğuna göre, x.y çarpımı kaçtır?
A) –8 B) –10 C) –12 D) –15 E) –16

Kartezyen Çarpımı

A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere; birinci bileşeni A kümesinden, ikinci bileşeni B kümesinden alınarak oluşturulan tüm sıralı ikililerin kümesi A ile B nin kartezyen çarpımı olarak adlandırılır. A kartezyen çarpım B ifadesi A x B şeklinde gösterilir.


A = {x, y, z, t}
B = {m, n}
kümeleri veriliyor.
A x B ve B x A kartezyen çarpım kümelerini yazınız.


A x B = {(x,m),(x,n),(y,m),(y,n),(z,m),(z,n),(t,m),(t,n)}
B x A = {(m,x),(m,y),(m,z),(m,t),(n,x),(n,y),(n,z),(n,t)}


A = {1, 2, 3} kümesi veriliyor.
A x A kartezyen çarpım kümesini yazınız.


A x A = {1, 2, 3} x {1, 2, 3}
A x A = {(1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(2,2),(2,3),(3,1),(3,2),(3,3)}

Kartezyen Çarpımının Özellikleri


A = {a, b}, B = {c, d}, C = {a} kümeleri veriliyor.
Aşağıdakilerden hangisi A x B x C kartezyen çarpım kümesinin elemanlarından biri değildir?
A) (a, c, a) B) (b, d, a) C) (a, d, a) D) (a, c, d) E) (b, c, a)


A x B x C = {(a, c, a),(a, d, a),(b, c, a), (b, d, a)} olduğundan, (a, c, d) elemanı A x B x C kümesine ait dğildir.
Yanıt D


A x B= {(a,b),(a,d),(b,b),(b,d),(c,b),(c,d)} kümesi veriliyor.
Buna göre, s(B \ A) kaçtır?
A)0 B)1 C)2 D)3 E)4


A = {x, y, z, t}
B = {x, y, a, 1, 2}
C = {1, 2, a, b, c}
kümeleri veriliyor.
Buna göre, s[(C x A) \ (C x B)] kaçtır?
A) 4 B) 8 C) 10 D) 15 E) 16


bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)