Oran ve Orantı

Aritmetik, Geometrik ve Harmonik Ortalama

Aritmetik, Geometrik ve Harmonik Ortalama

  1. Aritmetik Ortalama (A.O) n tane sayının toplamının n ile bölümüne bu sayıların aritmetik ortalaması denir. 2. Geometrik Ortalama (G.O) n tane sayının çarpımının n. kuvvetten köküne bu sayıarın geometrik ortalaması denir. 3. Harmonik Ortalama (H.O) n nin, n tane sayının çarpma işlemine göre tersinin toplamına bölümüne bu sayıların harmonik ortalaması denir.

Orantı Çeşitleri

Orantı Çeşitleri

1. Doğru Orantı: İki çokluktan biri artarken diğeri de orantılı olarak artıyor veya biri azalırken diğeri de orantılı olarak azalıyorsa bu iki çokluğa doğru orantılı çokluklar denir. Doğru orantılı iki çokluğun oranı sabittir. 2. Ters Orantı: İki çokluktan biri artarken diğeri orantılı olarak azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri orantılı olarak artıyorsa bu iki çokluğa […]

Oran ve Orantı

Oran ve Orantı

Oranda birimler sadeleştiğinden, oran birimsiz bir kavramdır ve oran bir kesir olduğundan rasyonel sayıların tüm özelliklerini sağlar. Orantı İki veya daha fazla oranın eşitlenmesiyle oluşan ifadelere orantı denir. eşitliğindeki k sabit sayısına orantı sabiti, b ve c sayılarına içler, a ve b sayılarına dışlar, d sayısına ise sırasıyla a, b ve c sayılarının 4. orantılısı […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)