Oran ve Orantı

Oranda birimler sadeleştiğinden, oran birimsiz kavramdır ve oran bir kesir olduğundan rasyonel sayıların tüm özelliklerini sağlar.

Orantı

İki veya daha fazla oranın eşitlenmesiyle oluş ifadelere orantı denir.

eşitliğindeki k sabit sayısına orantı sabiti, b ve c sayılarına içler, a ve b sayılarına dışlar, d sayısına ise sırasıyla a, b ve c sayılarının 4. orantılısı denir.

Orantının Özellikleribahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)