matematik konu anlatımları ile etiketlenmiş başlıklar

Yüzde Problemleri

Bir rasyonel sayıyı yüzde sembolü ile yazmak için rasyonel sayının paydası (genişetme ve sadeleştirme işlemleri yapılarak) 100 yapılır. 360 sayısının % 20 kaçtır? A) 36 B) 48 C) 72 D) 84 E) 106 480 sayısının yüzde kaçı 24 tür? A)5 B)6 C)7 D)8 E)9 Hangi sayının % 20 si

Saat Problemleri

formülü ile hesaplanabilir. Bulunan açı 180° den büyükse küçük açıyı bulmak için çıkan sayı 360° den çıkarılır. Saat 4.30 iken akrep ile yelkevon arasındaki küçük açının ölçüsü kaç derecedir? A) 65 B) 60 C) 55 D) 50 E) 45 Saat 5:00 iken kaç dakika sonra akrep ile yelkovan ilk

Ortalama Hız

Bir hareketlinin gittiği toplam yolun, yolculuk boyunca geçen toplam zamana oranına ortalama hız denir. Kurtuluş 40 km/sa hızla 2 saat, 60 km/sa hızla 3 saat ve 100 km/sa hızla 5 saat giderek A kentinden B kentine varıyor. Buna göre, Kurtuluş’un yol boyunca ortalama hızı kaç km/sa dır? A) 55

Hareket Problemleri

A dan B ye giden bir aracın saatteki hızı V km olsun ve A ile B arasındaki x km yolu t saatte alsın. x = Yol, V = Hız ve t = zaman olmak üzere, x = V. t Yol ile hız ve yol ile zaman doğru orantılı, hız

Oran ve Orantı

Oranda birimler sadeleştiğinden, oran birimsiz bir kavramdır ve oran bir kesir olduğundan rasyonel sayıların tüm özelliklerini sağlar. Orantı İki veya daha fazla oranın eşitlenmesiyle oluşan ifadelere orantı denir. eşitliğindeki k sabit sayısına orantı sabiti, b ve c sayılarına içler, a ve b sayılarına dışlar, d sayısına ise sırasıyla a,

Paydayı Rasyonel Yapma

Çarpımları bir rasyonel sayı olan iki gerçel sayıdan birine, diğerinin eşleniği denir. Rasyonel ifadelerde toplama ve çıkarmanın daha kolay yapılabilmesi için paydayı kökten kurtarmak gerekir. Bunun için ifade, paydanın eşleniği ile genişletilir.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)