sabit reklam
Yüzde Problemleri


Bir rasyonel sayıyı yüzde sembolü ile yazmak için rasyonel sayının paydası (genişetme ve sadeleştirme işlemleri yapılarak) 100 yapılır.

360 sayısının % 20 kaçtır?
A) 36 B) 48 C) 72 D) 84 E) 106


480 sayısının yüzde kaçı 24 tür?
A)5 B)6 C)7 D)8 E)9


Hangi sayının % 20 si 40 tır?
A) 400 B) 350 C) 300 D) 250 E) 200


% 15 i 30 olan sayının % 35 i kaçtır?
A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90


a sayısı b sayısının % 16 sı, b sayısı da c sayısının % 25 i dir.
Buna göre, a sayısı c sayısının yüzde kaçıdır?
A)8 B)6 C)5 D)4 E)3
2000 ÖSS


a = 2x + 5
b = x + 10
olmak üzere, x sayısı a sayısının % 40 ı dır.

Buna göre, x sayısı b sayısının yüzde kaçıdır?
A) 30 B) 50 C) 60 D) 75 E) 80


Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı % 40 artırılıp erkek öğrencilerin sayısı % 30 azaltılırsa, sınıftaki öğrenci sayısı değişmemektedir.

Buna göre, bu sınıftaki kızların sayısı erkeklerin sayısının yüzde kaçıdır?
A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 75


Kamil bir kitabı, her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının % 20 si kadar okuyarak 3 günde bitiriyor.
Kamil 3. gün 40 sayfa okuduğuna göre, kitabın tamamı kaç sayfadır?
A) 1100 B) 1200 C) 1240 D) 1300 E) 1360
Bir cins buğdaydan ağırlığının % 75 i kadar un, undan da ağırlığının % 25 fazlası kadar hamur elde edilmektedir.
Buna göre, 750 gram hamur elde etmek için kaç gram buğday gerekir?
A) 750 B) 760 C) 800 D) 850 E) 900


Aynı evde oturan bir grup arkadaş ev kirasını eşit olarak paylaşıyor.
Eve yeni bir arkadaş gelince kira için kişi başına düşen para % 20 azaldığına göre, yeni arkadaşın gelmesiyle evde oturan kişi sayısı kaç olmuştur?
A)3 B)5 C)6 D)8 E)9
2000 ÖSS

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)