Logaritma

Kologaritma

Kologaritma

sayısının çarpmaya göre tersinin logaritmasına x in kologaritması denir ve cologx biçiminde gösterilir. logx = 2,724 olduğuna göre, cologx kaçtır? cologx = –logx = –(2 + 0,724) = – 2 – 0,724 = – 2 – 0,724 + 1 – 1 = – 3 + 0,276

Bir Sayının Bayağı Logaritmasının Tam Kısmı ve Ondalık Kısmı

Bir Sayının Bayağı Logaritmasının Tam Kısmı ve Ondalık Kısmı

Herhangi bir sayının 10 tabanına göre logaritması ondalık bir sayıdır. Bu ondalık sayının tam kısmına karakteristik, ondalık kısmına mantis adı verilir. Pozitif bir a sayısının logaritması Örnek loga = 1,541 ise loga ifadesinde tam kısım(karakteristik) 1, ondalık kısım(mantis) 0,541 dir. Mantis negatif olamaz. Negatif olamayacağı için ifadeye (+1) ve (–1) eklenir. Örnek loga = – […]

Logaritmalı Eşitsizlikler

Logaritmalı Eşitsizlikler

Logaritmalı eşitsizlikler çözülürken eşitsizliğin her iki tarafı aynı tabana göre logaritma olarak yazılır. Taban 1 den küçük olduğunda eşitsizlik yön değiştirir. eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? eşitsizliğini sağlayan x in kaç farklı tamsayı değeri vardır? A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 O halde, x > 0, x > 2 ve –1 < x < 3 eşitizliklerinin […]

Logaritmalı Fonksiyonlarıın Grafikleri

Logaritmalı Fonksiyonlarıın Grafikleri

Bu durumda logaritma fonksiyonu artan bir fonsiyondur. a > 1 ise, 1 den büyük sayıların logaritması pozitif, 1 den küçük sayıların logaritması negatiftir. Bu durumda logaritma fonksiyonu azalan bir fonksiyondur. 0 < a < 1 ise 1 den büyük sayıların logaritması negatif, 1 den küçük sayıların logaritması pozitiftir. grafiği hangisi olabilir? ile tanımlı logaritma fonksiyonunda […]

Logaritmalı Denklemler

Logaritmalı Denklemler

olduğuna göre, değeri kaçtır? A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 1990 ÖYS logx + log(3x + 2) = 0 denklemini sağlayan x değeri nedir? denklemini sağlayan x değeri kaçtır? A)1 B)2 C)3 D)6 E)9 1995 ÖYS denkleminin kökü aşağıdakilerden hangisidir? olduğuna göre, x kaçtır? denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) {2} B) {3} C) {4} D) […]

Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri Örnekleri

Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri Örnekleri

ifadesinin değeri nedir? işleminin sonucu kaçtır? A)1 B)3 C)6 D)8 E)12 1998 ÖYS ifadesinin k türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) k + 5 B) k + 3 C) k D) k – 3 E) k – 5 log5 = A olduğuna göre, log2000 ifadesinin A türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) A B) 1 – A […]

Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri

Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri

Negatif sayıların logaritması yoktur. Tabanı 10 olan logaritma fonksiyonuna bayağı logaritma fonksiyonu denir. Logaritmanın tabanı yazılmamışsa tabanı 10 kabul edilir. log(a + b) = loga + logb olduğuna göre, b nin a türünden değeri nedir?

Logaritma Fonksiyonu

Logaritma Fonksiyonu

Üstel fonksiyonun tersine logaritma fonksiyonu denir. olduğuna göre, x kaçtır? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 olduğuna göre, k kaçtır? A) 10 B) 40 C) 50 D) 100 E) 500 olduğuna göre, x kaçtır? A) 6 B)8 C)9 D)15 E) 18 olduğuna göre, x kaçtır? A)6 B)5 C)4 D)3 E)2 1997 ÖYS fonksiyonunun en geniş tanım […]

Üstel Fonksiyon

Üstel Fonksiyon

şeklinde tanımlanan fonksiyonlara üstel fonksiyon denir. Üstel fonksiyon birebir ve örtendir. aşağıdaki fonksiyonların grafiklerini çizelim.

Logaritma

Logaritma

b eşitliğinde x in değerini bulmak için yapılan işleme logaritma işlemi denir. “b nin a tabanına göre logaritması x tir” şeklinde okunur.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)