sabit reklam
Bir Sayının Bayağı Logaritmasının Tam Kısmı ve Ondalık Kısmı

Herhangi bir sayının 10 tabanına göre logaritması ondalık bir sayıdır. Bu ondalık sayının tam kısmına karakteristik, ondalık kısmına mantis adı verilir.
Pozitif bir a sayısının logaritması

Örnek

loga = 1,541 ise
loga ifadesinde tam kısım(karakteristik) 1, ondalık kısım(mantis) 0,541 dir.
Mantis negatif olamaz. Negatif olamayacağı için ifadeye (+1) ve (–1) eklenir.

Örnek

loga = – 4,1511 ise
loga = –4 –0,1511 + 1 – 1
loga = (–4 – 1) + 1 – 0,1511
loga = – 5 + 0,8489
loga ifadesinde tam kısım(karakteristik) –5, ondalık kısım(mantis) 0,8489 dur.

a) 1 den büyük bir sayının logaritmasının karakteristiği, bu sayının tam kısmının basamak sayısının 1 eksiğidir.

b) 0 ile 1 arasındaki bir sayının logaritmasının karakteristiği, sayının ondalık yazılışında, sıfırdan farklı ilk rakamın solundaki tüm sıfırların sayısının negatif işaretlisidir.

c) Bir sayının logaritmasının karakteristiği negatif i se, karakteristik pozitif yazılır ve üzerine (–) işareti konulur.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)