Matematik 2 (LYS)

Bir Matrisin Transpozu (Devriği)

Bir Matrisin Transpozu (Devriği)

matrisinin aynı numaralı satırlarıyla sütunlarının yer değiştirmesiyle elde edilen matrisine A matrisinin Transpozu (devriği) denir.

Kare Matrisin Kuvveti

Kare Matrisin Kuvveti

ve A nxn türünden bir kare matris olmak üzere, olduğunu göre, y kaçtır? A) –1 B)0 C)1 D)2 E)3 matrisinin çarpma işlemine göre tersi kendisine eşit olduğuna göre, x.y çarpımı kaçtır? A) –16 B) –12 C) –9 D) –8 E) –4

Matrislerde Çarpma İşleminin Özellikleri

Matrislerde Çarpma İşleminin Özellikleri

A mxn türünden, B nxr türünden ve C rxk türünden matrisler olmak üzere, (A.B).C = A.(B.C) dir. A mxn türünden, B ve C nxr türünden matrisler olmak üzere, A.(B + C) = A.B + A.C dir. A mxn türünden, B ve C rxm türünden matrisler olmak üzere, (B + C).A = B.A + C.A dır. […]

Matrislerde Çarpma İşlemi

Matrislerde Çarpma İşlemi

matrisinin çarpılabilmesi için n = p olması gerekir. matrisleri olmak üzere, matrisine A matrisi ile B matrisinin çarpımı denir. matrisleri veriliyor. A . B matrisini bulunuz. matrisleri veriliyor. A.B ve B.A matrislerini bulunuz. matrisleri veriliyor. K.L matrisinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 2K B) –L C) –K D) K E) L olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır? […]

Bir Matrisin Bir Reel Sayı İle Çarpımı

Bir Matrisin Bir Reel Sayı İle Çarpımı

matris olmak üzere, matrisine A matrisinin k reel sayısı ile çarpımı denir.

Matrislerde Çıkarma İşlemi

Matrislerde Çıkarma İşlemi

Aynı türden A = matrisleri olmak üzere, matrisleri veriliyor. A – B = C olduğuna göre, x.y çarpımı kaçtır? A)2 B)4 C)6 D)8 E)10

Matrislerde Toplama İşleminin Özellikleri

Matrislerde Toplama İşleminin Özellikleri

A, B, C ve O matrisleri mxn türünden matrisler olsun. Matrislerde toplama işlemi kapalılık özelliğine sahiptir. Matrislerde toplama işleminin değişme özelliği vardır. A + B = B + A dır. Matrislerde toplama işleminin birleşme özelliği vardır. A + (B + C) = (A + B) + C dir. Sıfır matris toplama işleminin etkisiz elemanıdır. A […]

Bir Matrisin Toplama İşlemine Göre Tersi

Bir Matrisin Toplama İşlemine Göre Tersi

matrisi verilsin. matrisine A matrisinin toplama işlemine göre, tersi denir. matrisinin toplama işlemine göre tersi –A =

Matrislerde Toplama İşlemi

Matrislerde Toplama İşlemi

Aynı türden matrisleri olmak üzere, matrisine A matrisi ile B matrisinin toplamı denir. Farklı türden matrisler toplanamaz. olduğuna göre, a – b farkı kaçtır? A) –1 B)0 C)1 D)2 E)3

İki Matrisin Eşitliği

İki Matrisin Eşitliği

mxn türünden matrislerinde her i, j için ise A matrisi B matrisine eşittir denir. A = B biçiminde gösterilir.

Üçgen Matris

Üçgen Matris

Bir kare matriste asal köşegenin üstünde ya da altında kalan tüm elemanlar sıfır ise bu matrise üçgen matris denir. matrisi 3×3 türünde üst üçgen matristir. matrisi 3×3 türünde alt üçgen matristir.

Skaler Matris

Skaler Matris

Bir kare matriste asal köşegen üzerindeki tüm elemanlar aynı ise bu matrise skaler matris denir. matrisi 3×3 türünde skaler matristir.

Köşegen (Diagonal) Matris

Köşegen (Diagonal) Matris

Bir kare matriste asal köşegen üzerindeki elemanların dışında kalan tüm elemanlar sıfır ise bu matrise köşegen matris denir. matrisi 3×3 türünde köşegen matristir.

Ters Simetrik Matris

Ters Simetrik Matris

Bir kare matriste asal köşegen üzerindeki elemanlar sıfır ve asal köşegene göre simetrik olan elemanların toplamı sıfır ise matrise ters simetrik matris denir. bir matris 2×2 türünde ters simetrik matristir. bir matrisi 3×3 türünde ters simetrik matristir.

Simetrik Matris

Simetrik Matris

Bir kare matriste tüm elemanlar asal köşegene göre simetrik ise bu matrise simetrik matris denir. matris 3×3 türünden bir simetrik matristir.

Sıfır Matris

Sıfır Matris

Bütün elemanları 0 olan matrise sıfır matris denir. matrisi 3×2 türünden sıfır matristir.

Birim Matris

Birim Matris

Asal köşegen üzerindeki elemanları 1, diğer elemanları 0 olan kare matrislere birim matris denir. nxn türündeki bir birim matris ile gösterilir. matrisi 2×2 türünde bir birim matrisitir.

Kare Matris

Kare Matris

Satır ve sütun sayısı eşit olan matrise kare matris denir. matrisi kare matris ise m = n dir. matrisi 2×2 türünde kare matristir. nxn türündeki bir kare matriste elemanlarının oluşturduğu köşegene asal köşegen (esas köşegen), elemanlarının oluşturduğu köşegene yedek köşegen denir.

Sütun Matrisi

Sütun Matrisi

Bir sütundan oluşan matrise sütun matrisi denir. Matrisi mx1 türüde sütun matrisidir. Matrisinin 2. satırını ve 3. sütununu bulunuz.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)