Coğrafi Konum

Coğrafi  Konum

Herhangi bir merkezin Dünya üzerinde bulunduğu yere coğrafi konum denir.

Coğrafi konum ikiye ayrılır:

Matematik Konum

  • Herhangi bir yerin dünya üzerinde bulunduğu enlem ve boylam dereceleri dikkate alınarak yerinin tanımlanmasıdır.

konum

Örnek
Türkiye 26° – 45° doğu meridyenleri ile 36° – 42° kuzey paralelleri arasında yer alır.
Matematik konum ile ilgili cümlelerde, Ekvator, enlem, boylam, kuşak, kutup, kuzey – güney ve doğu – batı gibi kavramlar kullanılır.
Örnek
Güney yarım kürede kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık artar..

Açıklama
Güney yarım kürede kuzeye gelindiğinde Ekvator'a doğru güneş ışınlarının geliş açısı arttığından sıcaklık da artar.Türkiye: 36° – 42° kuzey paralelleri ile 26° – 45° doğu meridyenleri arasında yer almaktadır.
Türkiye'nin Matematik Konumunun Sonuçları:
En kuzeyi ve en güneyi arasındaki (42°–36° = 6 X 111 km) kuş uçuşu uzaklık 666 km'dir.
Türkiye bir orta kuşak ülkesidir. Bu nedenle ülkemizde 4 mevsim belirgin olarak yaşanır.
Karadeniz'in suları Akdeniz'in sularından daha soğuktur ve daha az tuzludur.
Özel Konum
Dünya üzerindeki bir yerin tanımı, çevresinde yer alan, denizler, ulaşım yolları,çeşitli yeryüzü şekilleri, kıtalara, komşu ülkeler gibi unsurlar dikkate alınarak yapılırsa buna özel konum denir.

Türkiye'nin Özel Konumunun Sonuçları

Türkiye Asya, Avrupa ve kıtalarının birbirine en ç yaklaştığı yerde bulunur.
Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
Ülkemiz uluslararası ticaret yollarının üzerinde yer alır.

Anadolu İpek ve Baharat Yolu gibi önemli ticaret yollarına geçitlik yapmıştır.
Ülkemizde yeryüzü şekilleri çeşitlidir.
Bu nedenle iklim türleri ve tarım ürünleri çeşitliliği fazladır.
Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artar. Buna bağlı olarak sıcaklık düşer.
Türkiye'nin ortalama yükseltisi fazla olup 1132 m'dir.
Ülkemizde dağlar genellikle doğu–batı yönünde uzanırlar.
Türkiye yer altı kaynakları bakımından zengindir.
Ülkemiz uluslararası birçok kuruluşa üyedir. (NATO, KEİB gibi)
Türkiye jeopolitik ve jeostratejik öneme sahiptir.
Anadolu eskiden birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
Ülkemiz doğuda petrol zengini, batıda sanayisi gelişmiş ülkelerle komşudur.
Türkiye önemli yeraltı kaynaklarına sahiptir. (Bor, toryum, linyit ve krom gibi)

UYARI:
Türkiye'de dört mevsimin belirgin olarak görülmesi matematik konumun,aynı anda farklı mevsimlerin yaşanması ise özel konumun sonucudur.

UYARI: Türkiye'de güneyden kuzeye sıcaklığın azalması matematik konumun,batıdan doğuya doğru sıcaklığın azalması ise özel konumun sonucudur.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)