sabit reklam
Comparative Exercise 4

Comparative Exercise 4

Britney's_Living_Room

1. This room is more comfortable than Jennifer’s living room.
2. This room is simpler than Jennifer’s living room.
3. This room is bigger than Jennifer’s living room.
4. This room is sunnier than Jennifer’s living room.

Jennifer's_Living_Room

1. This room is more colourful than Britney’s living room.
2. This room is more crowded than Britney’s living room.
3. This room is more traditional than Britney’s living room.
4. This room is prettier than Britney’s living room.

Write the adjectives under labels

bigger

Answers:

Britney’s Living Room: More comfortable

  • simpler
  • bigger
  • sunnier

Jennifer’s Living Room: more colourful

  • more crowded
  • more traditional
  • prettier
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)