Comparative Exercise

Comparative Exercise

Make comparative

a) big– b) lovely–
c) early– d) cheerful–
e) successful– f) exciting–
g) hard– h) poor–
i) crowded– j) funny–
k) clever– l) useful–
m) expensive– n) popular–
o) good- p) fast-
note

Answers:
a) bigger b) lovelier c) earlier d) more cheerful
e) more successful f) more exciting g) harder h) poorer
i) more crowded j) funnier k) clevere l) more useful
m) more expensive n) more popular o) better p) faster

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)