sabit reklam
Countable – Uncountable Nouns

Countable –

  • Türkçe dil kurallarında hiç rastlanmayan sayılabilen ve sayılamayan isimler İngilizce’de büyük önem taşıyan bir noktadır.

Countable(Sayılabilen) Nouns

  • Belirli bir şekli olan ve sayı ile ifade edildiğinde akılda kargaşa yaratmayan isimlerdir.
  • Bu isimlerin en önemli özelliği çoğul ‘s’ takısı ve bir tane olduklarında ‘a-an’ belirteçlerini alabilmeleridir. Pek çok örnek verilebilir ama bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir.

Ex:
table, banana, egg , chair, vegetable child etc…..

Uncountable(Sayılamayan) Nouns:

  • Belirli şekilleri olmayan ancak bir kaba ya da şekle girince sayılabilen isimlerdir.
  • Bunun dışında belirli bir madde özelliği göstermeyen kavramlar ve genel isimler de sayılamaz.

1. Özellikle sıvılar sayılamaz.

Ex:
milk, orange juice,lemonade, tea, coffee, beer, wine etc……

2. Yarı sıvı özellik gösteren maddelerin isimleri sayılamayan isimdir.
Ex:
butter, honey, jam, salt, sugar, rice, şour etc….
3. Kendisi bir madde olmayan ancak alt gruptakilerin ismi olan genel kavramlar sayılamaz.
Ex:
furniture, fruit, money etc….

Not: ’Money(para)’ isminin sayılamayan isim olması genelde kafa karıştıran bir noktadır. Ancak burada önemli olan nokta genel anlam ifade eden ‘money’ kelimesinin değil onun alt
grupları olan ‘euro, dolar,YTL etc….’ gibi para birimlerinin sayılabilir olmasıdır.

4. ‘Bread’ ve ‘meat’ de sayılamayan isimlerdendir.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)