sabit reklam
Cümle Çeşitleri

Bir cümleyi dört değişik açıdan inceleyebiliriz: yapısına göre, yükleminin türüne göre, yükleminin yerine göre ve anlamına göre.

Yapısına Göre

A.
B.

1) Girişik birleşik cümle
2) İç içe geçmiş birleşik cümle
3) fiartlı birleşik cümle
4) Mi’li birleşik cümle

C.

1) Bağımlı sıralı cümle
2) Bağımsız sıralı cümle

D.

1) Bağımlı bağlı cümle
2) Bağımsız bağlı cümle
3) Ki’li bağlı cümle

E. Karma cümle

Yükleminin Yerine Göre

A.
B.
C.

Yükleminin Türüne Göre

A. Fiil cümlesi
B. İsim cümlesi

Anlamına Göre

A. Olumlu cümle
B. Olumsuz cümle
C. Soru cümlesi
D. Ünlem cümlesi
E. Emir cümlesi
F. İstek cümlesi
G. Gereklilik cümlesi

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)