sabit reklam
Cümlede Anlam Özellikleri 4 Konu Anlatımı

SBS 8.SINIF TÜRKÇE CÜMLEDE ANLAM

Cümlede Anlam ÖZellikleri

13. Görüş Cümleleri

Bir kişinin herhangi bir olay, durum, kişi veya fikirle ilgili kişisel düşüncelerini içeren cümlelerdir.

Örnek:

“Bilgisayar ortamında çalışmak daha faydalı olur.” cümlesinde kişi bilgisayar ortamında çalışmakla ilgili görüşünü dile getirmiştir.

ÖRNEK SORU
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur?
A) Roman, edebiyatımıza Batı’dan gelmiş bir türdür.
B) “Yaban”, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun bir eseridir.
C) “Eylül”, psikolojik roman türüne girer.
D) “9. Hariciye Koğuşu”, Peyami Sefa’nın en güzel eseridir.

ÇÖZÜM
A, B ve C seçeneklerinde herkesin kabul ettiği yargılar vardır; ama D seçeneğinde söyleyenin kişisel görüşü söz konusudur. Çünkü Peyami Safa’nın eserini herkes güzel bulmayablilir.
Yanıt D

ÖRNEK SORU
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir görüş ileri sürülmemiştir?

A) Çok çalışmasına karşın başarılı olamadı.
B) Gelir dağılımındaki adaletsizlik giderilmelidir.
C) Ona güveniyorsunuz ama size yardım edemez.
D) Yaşanan olaylardan ders almak gerekir.

ÇÖZÜM
B, C ve D seçeneklerinde kişisel bir düşünce dile getirildiği için cümleler görüş bildirmektedir. A seçeneğindeyse bilinen bir durumu dile getirme anlamı vardır.
Yanıt A

14. Uyarı Anlamlı Cümleler

Karşısındaki kişiyi herhangi bir olaya tedbirli olmaya yönelten cümlelerdir.


Sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz.

Örnek:
“Terliyken soğuk su içeyim deme!” cümlesinde doktor karşısındaki kişiyi terliyken soğuk su içmemesi konusunda uyarıyor.

ÖRNEK SORU
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uyarı” söz konusudur?
A) Dışarı çıkarken iyi giyinmediğinden çok üşümüştü.
B) Bu şarkıyı bir daha dinlemek ister misiniz?
C) Kalemini bulamayınca kardeşine çok kızdı.
D) Seni sevenleri üzdüğünün farkında mısın?

ÇÖZÜM
A ve C seçeneğinde neden – sonuç anlamı, B seçeneğinde soru anlamı vardır. D seçeneğindeyse karşısındaki kişiyi uyarma anlamı vardır.
Yanıt D

15. Öneri Anlamlı Cümleler

Bir sorunun çözümü için ya da daha iyi sonuca varmak için ileri sürülmüş görüşleri içeren cümlelerdir.

Örnek:


“Kilo vermek için daha az yemek yemelisin.”cümlesinde kilo vermek isteyen kişiye bir öneride bulunulmuştur.

ÖRNEK SORU
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir öneride bulunulmuştur?

A) Bu işi yapabilmem için daha fazla malzemelazım.
B) Genç görünmek istiyorsan kıyafetine önemvermelisin.
C) Her sabah erkenden kalkıp spor yapardıodasında.
D) Yalnız kalınca arkadaşlarının kıymetini daha

ÇÖZÜM
A, C ve D seçeneklerinde öneri anlamı yoktur. B seçeneğindeyse genç görünmek isteyen kişiye giyimine özen göstremseni önerilmektedir.
Yanıt B

16. Pişmanlık Anlamlı Cümleler

Yapılan bir hata veya yanlış sonucunda duyulan üzüntüyü getiren cümlelerdir.

Örnek:

Keşke ona bu kadar kötü davranmasaydım. “cümlesinde karşısındaki kişiye kötü davrandığı için duyulan pişmanlık dile getirilmiştir.

ÖRNEK SORU

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişmanlık” duyulduğu anlatılmaktadır?

A) Uzun yıllar memleketimizden ayrı yaşadım.
B) Her geçen gün işimiz zorlaşıyor.
C) Yüreğime ansızın bir hüzün çöküverdi.
D) Bu işe başlamasaydım iyi olacaktı.

ÇÖZÜM
D seçeneğinde pişmanlık anlamı vardır. Çünkü sözü söyleyen kişi işe başladığı için duyduğu nüzüntüyü dile getirmiştir.
Yanıt D

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)