sabit reklam
David Copperfield-F.Mihayloviç Dostoyevski Kimdir?
bahar yayınevi uyarı

DAVİD COPPERFİELD
David doğmadan altı ay önce, babası ölmüştür. Onu, ince yapılı annesiyle dadısı Pegotty, şefkatli elleriyle büyütmüşlerdir. Copperfield henüz çocukken, genç ve güzel annesi, Mürdstone adlı sert yaratılışlı biriyle evlenir. Evdeki hava, hele üvey halanın da gelmesi üzeine büsbütün değişir. Sıkı bir baskı altına giren David, gözden düşmüş, sanki kenara itilmiştir. Derslerinde bile başarı gösteremez. Azarlanır, dövülür, nihayet yatılı bir okula verilir. Bir süre sonra annesi doğum sırasında çocuğuyla birlikte ölür. Kimsesiz kalan David’le dadısı Peggoty’den başka ilgilenen yoktur. O da evlenince, üvey baba ve hala tarafından şaraphanede işçilik yapmak üzere Londra’ya gönderilir. Orada, yoksul Miscowber’lerin evinde kalır. fiaraphaneyi bir türlü sevemez; bir gün kaçar, annesinin bazen söz açtığı, büyük teyzesi Tortwood’u (Betsey) bularak ve ona sığınır. Büyük teyze, David Copperfield için karar almak üzere, Murdtson’a bir mektup yazar; onlar da gelirler. David yeni hayatına, okula gönderilerek başlar. Ancak iyi bir öğrencidir. Arkadaşları vardır. Meslek seçimi zamanı gelince, teyzesinin de isteğiyle avukat olmak üzere bir büroda çalışmaya başlar. Bu arada, teyzesi ölür. David, Dora adlı güzel bir kızla evlenir.Çok geçmeden roman yazmaya ve yayınlamaya başlar; kısa zamanda tanınır. Ama Dora hastalanır ve ölür. David dostlarıyla avunur; en sonunda okuldan arkadaşlık
kurduğu ve anlaştığı, kendini öteden beri seven Agnes ile evlenir. Artık mutludur. Romanda, David Copperfield’den başka, birçok kişi ve ailenin hayatları ve kişilikleri de yer alır. Bunlardan Steeforth, David’in okul arkadaşıdır; Emily adlı güzel bir kızla kaçar ve böylelikle İki ailenin çöküntüsüne yol açar. Yoksul Micowber’ler kendilerine güvenen, fakat bir türlü başarıya ulaşamayan bir ailedir.Sonunda Avusturalya’ya göç ederler. Yarmuth’taki Peggoty ailesi, temiz, dürüst bir balıkçı ailesidir. Steeforth’un Emily’i kaçırması üzerine birçok kötü durumlarla, felaketlerle karşılaşır; onlar da Avusturalya’ya giderler. Nihayet, Uriah bencilliği, Agnes’in babasını sömüren iki yüzlülüğü dolayısıyla adaletin pençesine düşer.

F. MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ (1822–1881)
Dünya ve Rus Edebiyatının en büyük romancılarındandır. Acıma ve psikoloji, hemen bütün yapıtlarının temel öğesidir. İnsana değer verir, merhamet ve sevgi duyar. Yoksullar, kendilerine acımayanlar ve suçlular onun yapıtlarının baş köşesindedir. “Hepimiz Gogol’un paltosundan çıktık.” sözleriyle Gogol’a bağlılığını belirtir.
Eserleri
Roman: Suç ve Ceza, Budala, Karamazov Kardeşler, Kumarbaz

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)