Determinantın Özellikleri

1. A nxn ünde bir olmak üzere,

determinantin_ozellikleri_001

2. A nxn üründe bir kare matris ve kOER olmak üzere,

determinantin_ozellikleri_002

3. A ve B nxn türünde iki kare matris olmak üzere,

determinantin_ozellikleri_003

4. A nxn türünde bir kare matris olmak üzere,

determinantin_ozellikleri_004

5. Bir determinantın herhangi bir satır veya sütundaki tüm elemanlar sıfır ise determinantın değeri sıfırdır.

determinantin_ozellikleri_005

6. Bir determinantın iki satırındaki veya sütunundaki terimler orantılı ise determinantın değeri sıfırdır.

determinantin_ozellikleri_006

7. Bir determinantın herhangi iki satırının veya iki sütununun karşılıklı elemanları birbirine eşit ise bu determinantın değeri sıfırdır.

determinantin_ozellikleri_007

8. Bir determinantın herhangi bir satırnın veya sütununun bütün elemanları determinantin_ozellikleri_012 ile çarpılırsa bu determinantın değeri, ilk determinantının değerinin k ile çarpımına eşittir.

determinantin_ozellikleri_008

9. Bir determinantın herhangi iki satırı veya iki sütunu yer değiştirirse determinant işaret değiştirir.

determinantin_ozellikleri_009

10. Bir determinantın herhangi bir satırındaki veya sütunundaki tüm elemanları determinantin_ozellikleri_012 ile çarpılır ve başka bir satıra veya sütuna eklenirse determinantın değeri değişmez.

determinantin_ozellikleri_010

11. Bir determinantın herhangi bir satırındaki veya sütunundaki her eleman iki elemanın toplamı biçiminde yazılıyorsa determinant aynı türden iki determinantın toplamı biçiminde yazılır.

determinantin_ozellikleri_011

determinantin_ozellikleri_013

determinantin_ozellikleri_014

determinantin_ozellikleri_015

determinantin_ozellikleri_016

determinantin_ozellikleri_017

determinantin_ozellikleri_018

determinantin_ozellikleri_019

determinantin_ozellikleri_020

determinantin_ozellikleri_021

determinantin_ozellikleri_022

determinantin_ozellikleri_023

determinantin_ozellikleri_024

determinantin_ozellikleri_025

determinantin_ozellikleri_026

determinantin_ozellikleri_027

determinantin_ozellikleri_028

determinantin_ozellikleri_029

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)