Different From

Different From

Cümlelere farklılık anlamı vermek için kullanılır. Bu yapının da başka bir sıfatla kullanımı yoktur.
manzara
Picture A is different from Picture B

blue_house

Make sentences
Ex:
I weigh 68 kgs. Emel weighs 63 kgs.
My weight is different from Emel’s.
1.
telephone_number
My telephone number is 0 547987 6543, my father’s telephone number is 0 547 987 65 44.
My telephone number is ……………… .
2.
Tiger
A tiger is …………………………. .
3.
perfume
My perfume is Caldion. Your perfume is Little Black Dress.
My perfume is ……………………….. .
4.
Ferrari
A Ferrari is ……………………………. .
5.
playing_tennis
I like playing tennis. My friends like playing table tennis.
My hobbies are ……………………………. .

Answers:

1. My telephone number is different from my father’s telephone number.
2. A tiger is different from a cheetah.
3. My perfume is different from your perfume.
4. A Ferrari is different froma Volvo.
5. My hobbies are different from my friends’ hobbies

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)