sabit reklam
Doğal Kaynaklar ve Çevre

Doğal Kaynaklar ve Çevre

Doğal Kaynaklar Sınırsız mı?

 • Dünya’da ticaret ve üretimdeki gelişmeye bağlı olarak doğal kaynaklara ve özellikle enerjiye olan talep giderek artmaktadır. Ancak dünya üzerinde farklı rezerv miktarlarına sahip olan doğal kaynaklar sınırsız değildir.

Enerji Kaynakları

 • Özellikle sanayi devriminden başlayarak enerji kaynakları giderek önem kazanmıştır. Sırasıyla kömür, petrol,nükleer enerji ve doğalgaz önem kazanmıştır. Önümüzdeki dönemde ise temiz ve daha önemli hale gelecektir.

enerji_kaynaklari

1. Nükleer Enerji

 • Dünya ülkeleri artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak için 50 yıldır nükleer enerjiyi kullanmaktadır.
 • Nükleer teknoloji, dünyanın elektrik ihtiyacının %17’sini karşılamanın yanı sıra tıpta, gemicilikte ve sanayide de kullanılmaktadır.

Nukleer_Enerji_Santrali

Nükleer Enerji Kullanan Ülkeler

_Nukleer_enerji_kullanan_ulkeler

nukleer_enerji_kullanimi

2. Alternatif Enerji Kaynakları

Alternatif enerji kaynaları, bilinen fosil yakıtların yerini bir ölçüde alması, üretim ve kullanım sırasında çevre dostu olması gibi özellikleriyle değer kazanmaktadır.

a. Dünya’da Güneş Enerjisi
 • Temiz ve ucuz bir enerji kaynağıdır. Bazı bölgelerde yıl boyunca, bazı bölgelerde ise mevsimlik dalgalanmalar gösteren güneş enerjisi, ülkeleri diğer enerji kaynaklarına bağımlılıktan kurtaracak potansiyele sahiptir.

Güneş enerjisinden;

 • Binaların ısınmasında ve sıcak su ihtiyaçlarının karşılanmasında
 • Elektrik enerjisi üretiminde
 • Seraların ısıtılmasında
 • Taşıtlarda
 • Güneş ocaklarında (mutfaklarda) yararlanılmaktadır.

Gunesl_enerjisi_ureten_paneller

b.
 • İnsanlar tarafından doğal ürünlerden elde edilen enerjidir.
 • Biyokütle enerjisi: Organik maddelerden enerji kaynağı olarak yararlanılmasıdır. Bitki ve hayvan atıklarından yararlanma yöntemleridir.

Başlıca biyokütle kaynakları şunlardır:

 • Odun (çeşitli ağaçlar)
 • Yağlı tohum bitkileri (kolza, ayçiçeği, mısır, soya, aspir gibi.)
 • Karbonhidratlı bitkiler (patates, buğday, pancar)
 • Elyaşı bitkiler (keten, kenevir)
 • Protein bitkileri (bezelye, fasulye)
 • Bitkisel atıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk)
 • şehirsel ve endüstriyel atıklar
 • Hayvansal atıklar

Biyogaz (biyomass) enerjisi: Organik bazlı atık/artıkların oksijensiz ortamda fermantasyonu sonucu ortaya çıkan gazdır.
Hindistan, Çin, Brezilya, Kanada ve Almanya da biyogaz elde edilen santraller vardır.
Biyogaz_olusumu

 • Biyodizel: Kolza, soya, ayçiçeği gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya hayvansal yağların alkol ile reaksiyonu sonucunda elde edilen yakıttır.
 • Biyodizel üretiminde kullanılan kolza tarlası

_Biyodizel_uretiminde_kullanilan_kolza_tarlasi

c. Hidrojen Enerji
 • Hidrojen, dünyada en yaygın bulunan elementtir.
 • Artan çevre sorunları ve küresel ısınma, fosil yakıtların hızla tükenmesi, hidrojen gibi yakıtları cazip duruma getirmektedir.
 • Hidrojen; motor yakıtı olarak kullanılabildiği gibi sanayide, elektrik üretiminde ve konutların ısıtılmasında kullanılabilir.

Hidrojen_Enerji

d. Rüzgar Enerjisi
 • Dünyada kullanılan en eski enerji kaynaklarından biridir.
 • Bugün alternatif enerji kaynağı olarak özellikle ABD ve Danimarka’da enerji üretiminde kullanımı artmaktadır.
e. Jeotermal Enerji
 • Jeotermal enerji kırık hatları boyunca yeryüzüne çıkan sıcak ya da buharlı sulardan elde edilir.
 • Jeotermal enerjiden dünyanın çeşitli yerlerinde ısınmada, seracılıkta, endüstride, elektrik üretiminde yararlanılmaktadır.
f. Dalga Enerjisi
 • Okyanuslardaki büyük dalgalar kirletici etkisi olmayan önemli enerji kaynaklarıdır.
 • Fransa Manş kıyılarında bir dalga enerjisi santralini 1966 yılında devreye sokmuştur.
 • ABD’de “okyanus kabarma ve dalga enerjisi dönüşüm sistemi” adı verilen bir proje uygulamaya başlamıştır.

dalga_enerjisi

g. Gelgit Enerjisi
 • Okyanus kıyılarında gelgit genliğinin büyük olması enerji elde etmeyi kolaylaştırmaktadır. Fransa, Rusya, Çin ve Kanada gelgit enerjisi üreten santraller kurmuşlardır.

Gelgit_Enerjisi

h. Çöp (Atık) Enerjisi
 • Çöp ve katı atıkların yakılması ile Almanya ve bazı ülkelerde elektrik üretilmektedir. Münih kentinde yer alan santral günde 70.000 ton çöpü işleyerek elektrik üretmektedir.

3. (Su Gücü)

 • Akarsulardan elektrik enerjisi üretimidir.
 • Dünya da potansiyelin halen 1/3’ü kullanılmaktadır. Barajların arazi kullanımında oluşturduğu değişiklikler, tarım topraklarının ve yerleşim alanlarının sular altında kalması, doğal bitki ve hayvan türlerinin etkilenmesi, barajların kısa sürede dolması su kullanım kalitesi üzerinde etkileri vardır.
 • Bunların sosyal etkileri erken planlama aşamasında alınacak uygun önlemlerle en aza indirilebilir.

Hidroelektrik_Enerjisi

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)