sabit reklam
Doğal Kaynakların Kullanımı ve Ortaya Çıkan Sorunlar

ve Ortaya Çıkan Sorunlar

1. Termik Santraller ve Çevre

 • Termik santrallerde çeşitli amaçlarla su kullanılır ve bu işlemler sonucunda oluşan atık sular toprağa, yer altı sularına ya da denize boşaltılır. Toprak ve su kaynaklarının kirlenmesine neden olur.
 • Termik santrallerde kömürün yanması sonucu ortaya çıkan uçucu küller, havanın kirlenmesine ve asit yağmurlarına neden olur.
 • Termik santrallerin yaydığı Civa ise insan sağlığını olumsuz etkilemektedir.

2. Petrol ve Çevre

 • Petrol, hayatı kolaylaştırmasına rağmen arama, üretim,taşıma ve kullanma aşamalarında hava ve su kirliliğine neden olmaktadır. Ayrıca petrol tankeri kazaları denizlerin kirlenmesine ve deniz ekosisteminin büyük zarar görmesine neden olur.

3. ve Çevre

 • Radyoaktif atıkların dış ortamla temas kurmaları büyük sorunlara yol açmaktadır. Ayrıca soğutma amaçlı kullanılan su, dışarı verildiğinde çok sıcak olduğundan o yöredeki canlıların ölmesine neden olabilmektedir.

4. ve Çevre

 • Hidroelektrik enerji üretimi amacıyla yapılan barajlar;
 • Buharlaşmayı artırır.
 • Tarım alanlarında tuzlanma ve çoraklaşmaya neden olur.
 • Hastalık yayan parazitlerin çoğalmasına yol açar.
 • Ekolojik dengenin bozulmasına neden olur.
 • Tarım alanları, yerleşim alanları ve tarihi yerlerin sular altında kalmasına neden olur.

5. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Çevre

 • Jeotermal Enerji: Asit kirleticileri artırır.
 • Biyokütle Enerjisi: Atıkların yakılması sonucu hava ve çevre kirliliğine yol açar.
 • Rüzgar Enerjisi: Arazi işgali, gürültü, görsel etkiler, doğal yaşama etki gibi sonuçlar doğurur.
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)