sabit reklam
Doğal Mirasın Korunması

Doğal Mirasın Korunması

?

 • Estetik, kültürel, bilimsel, ekonomik unsurlarla zenginleşen doğal güzelliklerin ve biyolojik çeşitliliğin oluşturduğu değerler bütünüdür. Küresel değeri olan bilimsel ve görsel açıdan az rastlanan jeolojik ve morfolojik oluşumlar, nesli tükenmekte olan hayvan ve bitki türlerinin yetiştiği yerler doğal miras alanları olarak kabul edilir.

Doğal Miras Alanları ve Ekosistem

Galapagos Adaları

 • Büyük okyanus’un batısında Ekvator’a bağlı takımadalardır. Volkanik yapıya sahip adalar, içerisinde kendine özgü birçok biyolojik türü barındırmaktadır.
 • Adaların çevresi akıntıların karşılaşma alanı olduğundan, deniz ekosistemi çok farklı ve zengindir.

iguassu_selalesi

Galapagos_Adalari

Doğal Miraslarımızı Korumak İçin Ne Yapmalıyız?

 • Doğal mirasımızı korumak ve tehditlere karşı savunabilmek için bireysel olarak yapabileceğimiz birçok faaliyet vardır. Bu faaliyetlerden bir kısmını şöyle sıralayabiliriz:
 • Zarar görmüş, bozulmuş ekosistemlerin restorasyonu ve geri kazanımı için kaynak temini, plan ve uygulamalar yapılmalıdır.
 • Doğayı kirleten ve doğada uzun süre yok olmayan ambalajlar yerine geri dönüşümlü ambalajlar tercih edilmelidir.
 • Biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengenin önemini kavratacak eğitim programları oluşturulmalı.
 • Ekosistemlerin işleyişi hakkında temel bilgiye sahip olunmalıdır.
 • Yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmeli, alternatif kaynaklar geliştirilmelidir.
 • Fazla yakıt tüketen araçlar yerine çevreci ve az yakıt kullanan motorlu araçlar tercih edilmelidir.
 • Çöpler mutlaka geri dönüşüm için ayrılmalıdır.
 • Organik ürünler kullanılmalı
 • Su kaynakları aşırı derecede kullanılmamalıdır.
 • Orman alanları geliştirilmelidir.
 • Avcılık, doğal yaşamı ve türleri tehdit etmeyecek şekilde yapılmalıdır.
 • Turizm alanlarında iskana sınırlı ölçüde izin verilmelidir.
 • Doğa bize yaşamımız için gerekli olan tüm kaynakları veriyor.
 • Isınmak ve hareket etmek için kullandıklarımız doğadan geliyor, barınmak, beslenmek için kullandıklarımız da! Doğanın nimetleri iklim su ve hava gibi yaşamsal öneme sahip hizmetleri de içeriyor.
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)