sabit reklam
Dünyada Nüfus Artışı

  • Dünya nüfusu sürekli bir hareketlilik ve değişim içindedir.
  • Bu değişimin temel nedeni yaşam koşullarının sürekli gelişmesidir.
  • Nüfustaki değişimleri, doğum ve ölüm arasındaki oranlar belirler.
  • Bazı yerlerde göçler, çok sayıda insan ölümüne neden olan salgın hastalıklar ve doğal afetler ile ülke sınırlarının değişmesi nüfusun değişiminde etkin rol oynamaktadır.

Dunyada_Nufus_Artisi

  • Günümüzde nüfusun en az artış gösterdiği ülkeler, gelişmiş ülkelerdir. Bu ülkelerde nüfus artış hızı %0–1 arasındadır. Genç nüfusun çok az olduğu bu ülkelerde yaşlı nüfus önemli bir sorun oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 65 yaş ve üzerindeki nüfus yaklaşık 150 milyon civarındadır. Bu miktar önümüzdeki dönemlerde giderek artacaktır. Gelecekte ortalama yaşam süresinin uzaması nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde de yaşlılık sorunu ortaya çıkacaktır.

ÖRNEK: Aşağıdaki kıtaların hangisinde nüfus artış oranı en azdır?
A) Avrupa B) Okyanusya C) Afrika D) Asya E) Amerika

ÇÖZÜM: Avrupa kıtası dünyada nüfus artış hızının en düşük olduğu kıtadır.
Yanıt A

ÖRNEK: Bir ülke nüfusunun hızla artmasını sorun haline getiren ana etken nedir?
A) Nüfusun, ülke içinde dengeli dağılmaması
B) Kilometre kareye düşen insan sayısının dünya ortalamasının üstüne çıkması
C) İnsanların temel gereksinimlerinin karşılanamaması
D) Ekonominin işgücü gereksiniminin karşılanamaması
E) Orta yaşlı nüfusun fazla olması
1982 ÖYS

ÇÖZÜM: Nüfusun hızla artmasının getireceği temel sorun, eğer ekonomik gelişmede aynı hızla artmıyorsa, insanların temel gereksinmelerinin karşılanamamasıdır.
Yanıt C

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)