sabit reklam
Dünyada Nüfusun Alansal Dağılışı

  • Dünya nüfusu yeryüzüne eşit ve dengeli dağılmamıştır.
  • Kıtalara ve ülkelere göre farklılık gösterir. Kıta nüfusları, dünya nüfus artışına bağlı olarak günümüze kadar sürekli artmıştır. Ancak bu artış her zaman aynı oranda olmamıştır.

Dunyada_Nufusun_Alansal_Dagilisi

Yoğun Nüfuslu Alanlar

1. Güneydoğu Asya
2. Orta ve Batı Avrupa
3. Kuzey Amerikanın Doğusu
4. Nil ırmağı çevresi

Seyrek Nüfuslu Alanlar

1. Ekvator Çervesinde Amazon ve Kongo havzaları
2. Dönenceler çevresi
3. Orta kuşağın dağlık ve yüksek alanları
4. Kutuplar bölgesi

Seyrek_Nufuslu_Alanlar

ÖRNEK: Aşağıdakilerden hangisi, dünyanın az nüfuslanmış bölgelerinden değildir?
A) Kutup bölgeleri
B) Bozkırlar ve çöller
C) Muson bölgeleri
D) Ekvatoral kuşağın ormanlık alanları
E) Ilıman kuşakta dağlık alanlar
1985 ÖYS

ÇÖZÜM: Muson bölgeleri, Hindistan’dan Japonya’ya kadar bütün Güney Asya’yı kaplar ve bu bölgeler yeryüzünde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerdendir.
Yanıt C

ÖRNEK: Aşağıdaki nehirlerden hangisinin havzası, nüfuslanma ve tarımın gelişmesi bakımından diğerlerinden daha geridir?
A) Fırat B) Ganj C) İndus D) Nil E) Kongo
1988 ÖYS

ÇÖZÜM: Orta–Batı Afrika’nın sularını boşaltan Kongo nehri ekvator bölgesinin ormanlık alanından geçtiği için, yeteri kadar nüfusalanamamış ve tarımın gelişimi son derece zayıftır.
Yanıt E

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)