sabit reklam
Dünya’nın Hızla Gelişen Endüstrisi

Dünya’nın Hızla Gelişen Endüstrisi

Turizm

İnsanların gezip görme, dinlenme, eğlenme, kültürel, sanatsal veya sportif etkinliklere katılma amacıyla bir günü aşan yer değiştirme hareketleridir.
Turizm bir ülkeyi sosyal ve kültürel yönleri ile öne çıkaran bir sektördür.
Turizm gelir ve giderleri görünmeyen gelir ve giderler arasında olduğu için dış turizm hareketlerinin bir ülkeye kazandırdığı gelire “görünmeyen ihracat” denir.

a.

_insanları_Turizm_Faaliyetlerine_Yonelten_Faktorler

b. Turizmin etkileri

1. Ekonomik Etkiler
 • Turizm, ekonomik etkisi ile dünyanın en dinamik ve en büyük endüstrilerinden biridir. Turizm;

– Ödemeler dengesine olumlu katkı sağlar.
– İş imkanı ve istihdam sağlar.
– Altyapı ve üstyapıya olumlu etkileri olur.
– diğer sektörleri etkiler.

2. Politik Etkiler
 • Ulusların birbirini tanıması, sevmesi ve karşılıklı hoşgörü ortamı yaratmaları turizmle gelişir. Turizm evrensel barışın doğmasına yardımcı olmaktadır. uluslararası barış ve dostluğun temel unsurlarından biridir.
3. Sosyal ve Kültürel Etkiler
 • Turizm insandan insana, insandan topluma yansıyan sosyal bir olaydır. Turizm, farklı kültürler, etnik yapılar, dinler, yaşam tarzları ve dillerin birbirini tanımasına ve aralarında hoşgörü ortamının oluşmasına katkı sağlar.
4. Çevresel ve Ekolojik Etkiler
 • Turizmin temel kaynağını doğal ve kültürel çevre oluşturur. Çevrenin ve ekolojik dengenin korunması turizmin gelişmesine olumlu katkı sağlar.

c. Milli Parklar

 • Doğal şartlara bağlı olarak değişime uğrayan yeryüzü,beşeri unsurlarla da değiştirilmiş ve değiştirilmeye devam etmektedir.
 • Bu değişme sürecinde hızlı nüfus artışı ve bilinçsiz kullanımların payı büyüktür. Bu durum ekosistemlerin dengesini bozmaktadır. Bu nedenle UNESCO örgütünün de desteği ile orjinal doğal bölgeleri korumak için 1948’den sonra önlemler alınmaya başlanmıştır.
 • Koruma çalışmaları sadece doğal çevreyi değil beşeri değerleri de (Antik şehir kalıntıları, kaleler, surlar, kiliseler vb.) kapsamaktadır. Söz edilen koruma bölgelerine “milli park” (ulusal park) denilmektedir.

Günümüzde milli parkların en fazla olduğu yerler ABD ve Afrika’dır.

1. Amerika Birleºik Devletleri’ndeki Ulusal Parklar
 • Dünya’da ilk ulusal park uygulaması 1872 yılında “Yellowstone Ulusal Parkı”nın Amerikan Kongresinin kabulüyle başlamıştır.
 • Park; gayzerleri, sıcak akarsuları, çağlayanları, volkanları ve diğer jeotermal kaynakları, boz ayıları, kurtları, bizonları ve kanada geyikleri ile ünlüdür.

ulusal_parklar

 • Yeryüzünün en geniş, bozulmamış ekosistemlerinden biridir.
2. Afrika Ulusal Parkları
 • Afrika’daki ulusal parkların en önemli ortak özellikleri çok büyük ve doğal güzelliklere sahip olmalarıdır.
 • Afrika ulusal parklarının tehdit altında bulunması, turizm faaliyetlerinden değil, yerel nüfusun bölgedeki hayvanları kontrolsüz bir şekilde avlanmalarından kaynaklanmaktadır.

afrika_ulusal_parklar

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)