sabit reklam
Düzyazı (Nesir ) Türleri

bahar yayınevi uyarı

DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ
Düzyazı, dilin söyleyiş kurallarına uygun, düz ve doğal biçimdeki dil ürünlerinin tümüne verilen isimdir. Divan edebiyatında bu anlatım yoluna “inşa” adı verilir. Nesrin en küçük birimi, cümle dediğimiz anlamlı söz gruplarıdır. Her biri bir yargıyı, bir düşünceyi belirten cümleler, konunun gerektirdiği plana göre sıralanarak paragrafı oluşturur.
Düzyazıda, dil bilgisi kurallarına uymak kaçınılmazdır. Ayrıca duygu ve düşünceler açık, yalın ve doğru bir şekilde belirtilmelidir.
Türk edebiyatında ilk nesir örneklerine yazının bulunması ndan sonraki dönemlerde rastlanılmaktadır. Nesir biçiminde yazılan düşünce ve anlatı türlerinin başlıcaları şunlardı
r: Makale, fıkra, deneme, eleştiri, söyleyişi, roman, öykü tiyatro, anı, günlük, biyografi, söylev, masal..

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)