sabit reklam
Ege Bölgesi

 • Konum: Anadolu’nun batısındadır. Adını kıyısında bulunan Ege Denizi’nden alan, %10 luk yüzölçümü ile Türkiye’nin en küçük üçüncü bölgesidir.

1. Bölgenin Fiziki Özellikleri

a. Bölgenin Yeryüzü Şekilleri

 • Bölgedeki dağlar ve ovalar 3. zaman sonlarında ve 4. zaman başlarında meydana gelen faylanma sonucunda oluşmuşlardır.
 • Faylanma sonucunda yüksekte kalan horstlar (Madra, Yunt, Bozdağ, Aydın ve Menteşe), Çukurda kalan ovalar yani grabenler (Bakırçay, Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes) oluşmuştur.

b. Akarsu ve Göller

 • Bölgedeki akarsular belirgin bir biçimde menderesler çizerek akarlar.
 • Akarsuların denize döküldükleri yerlerde deniz sığ olduğundan buralarda büyük delta ovaları oluşmuştur.
 • Ayrıca bölgedeki akarsulardan Büyük Menderes üzerinde Kemer ve Adıgüzel, Gediz üzerinde ise Demirköprü barajları kurulmuştur.

c. İklim

 • Ege Bölgesi, iklim özellikleri bakımından Akdeniz ikliminin etkisi altındadır.
 • İç kısımlara doğru deniz etkisinin azalması ve yükseltinin artmasıyla iklim karasal özellik göstermeye başlar.

2. Nüfus ve Yerleşme

 • Yoğunluk bakımından Marmara ve Güneydoğu Anadolu’dan sonra gelir.
 • Kıyı kesim iç kısma göre daha yoğun nüfuslanmıştır.
 • Menteşe yöresi kıyıda yer almasına karşın dağlık olduğundan fazla nüfuslanmamıştır.
 • Sanayinin geliştiği kıyı kesimleri yoğun göç almaktadır.

3. Ekonomik Etkinlikler

a. Tarım

 • Geniş ve verimli tarım alanlarına sahip olan bölgede tarımsal ürün çeşitliliği oldukça fazladır.

tarim_001

b. Yeraltı Zenginlikleri ve Endüstri

1. Linyit: Soma, Yatağan, Tavşanlı, Tunçbilek, Seyitömer,Değirminsaz
2. Krom: Kütahya
3. Demir: Edremit
4. Civa: İzmir
5. Mermer: Afyon
6. Boraks: Kütahya
Bölge sanayi açısından Türkiye’nin ikinci gelişmiş bölgesidir.

 • şeker sanayi: Uşak
 • Dokuma ve tekstil sanayi: Denizli
 • Petro – kimya sanayi: İzmir (Aliağa)
 • Kağıt ve mobilya sanayi: Muğla
 • İçki ve gıda sanayi: İzmir

4. Bölgenin Bölümleri

1. Kıyı (Asıl) Ege Bölümü
2. İç Batı Anadolu Bölümü

1. Kıyı (Asıl) Ege Bölümü

 • Ege Bölgesi’nin kıyıya yakın olan bölümüdür.
 • Kırılma sonucu oluşan horst ve graben sistemine sahiptir.
 • Bölümün kıyıları çok girintili ve çıkıntılıdır.
 • Güneyinde dağlık Menteşe yöresi yer alır.
 • Akdeniz ikliminin görüldüğü bölümde dağlık Menteşe yöresi çok yağış almasına rağmen engebeden dolayı seyrek nüfusludur.
 • Verimli tarım alanlarında nüfus Türkiye ortalamasının 2-3 katıdır.

UYARI: Türkiye bal üretiminde önde gelen ilimiz olan Muğla bu bölümdedir.

UYARI: Ülkemizde sünger avcılığının yapıldığı tek yer Bodrum’dur.

2. İç Batı Anadolu Bölümü

 • Ege Bölgesi’nin doğu yarısıdır.
 • Kıyıdan farklı olarak yükselti değerleri artar. (Murat,Emir, Eğrigöz dağları)
 • Yükseltinin artmasıyla iklim ve bitki örtüsü değişiklik gösterir. Yani iklim karasallaşır.
 • Önemli şehirleri, Kütahya, Afyon ve Uşak’ta nüfus yoğunluğu fazla değildir.
 • Kıyıdaki tarım ürünleri yerlerini buğday, arpa, haşhaş ve şekerpancarına bırakmıştır.
 • Küçükbaş hayvancılık faaliyeti yapılan bölümde Uşak, Demirci, Gördes, Kula ve Simav’da halıcılık önemli gelir kaynağıdır.
 • Yeraltı kaynakları bakımından zengindir. (linyit, bor,krom, mermer…)

UYARI: Afyon ve Kütahya çevresindeki kaplıcalar sağlık turizminin geliştiği yerdir.

UYARI: İç Ege, Kıyı Ege Bölümü’ne, tarımsal verimin düşük olması, sulamanın gelişmemiş olması ve iş imkanlarının az olması nedeniyle göç verir.

Ege Bölgesinin Genel Özellikleri

 • Horst ve grabenlerin en çok olduğu bölgedir.
 • Akarsuların en çok menderes oluşturduğu bölgedir.
 • Akdeniz ikliminin en geniş alan kapladığı bölgedir.
 • Kıyıları en fazla girintili-çıkıntılı olan bölgedir.
 • En uzun deniz kıyısına sahip olan bölgedir.
 • Kıyılarının alüvyonlarla en fazla dolduğu bölgedir.
 • Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün ve incirin en fazla üretildiği bölgedir.
 • Linyit kömürünün en çok çıkarıldığı bölgedir.
 • Termik enerjinin en fazla üretildiği bölgedir.
 • Jeotermal enerjinin (Denizli – Sarayköy) üretildiği ilk bölgedir.
 • Zımpara taşı ve civanın en çok üretildiği bölgedir.
 • Marmara’dan sonra sanayinin en fazla geliştiği bölgedir.
 • Turizm gelirleri açısından Marmara’dan sonra ikinci bölgedir.
 • Deniz turizminde önde gelen bölgedir.
 • Roma ve eski Yunan eserlerinin en çok bulunduğu bölgedir.
 • Türkiye’de ilk demiryolunun yapıldığı (1867’de İzmir- Aydın arası) bölgedir.
 • Dünya’da ve Türkiye’de en güzel travertenlerin (Denizli – Pamukkale) bulunduğu bölgedir.
bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)