Ek Fiil (Ek Eylem)

Ek Fiil (Ek Eylem)

Önceleri ayrı bir sözcük iken zamanla değişime uğrayarak eke dönüşmüştür. Hem ayrı hem bitişik yazılabilirler.
Ek fiilin iki temel görevi vardır. İlk görevi isimlere gelerek onları cümle içinde yüklem yapmak; İkinci görevi de daha önce görmüş olduğumuz gibi fiil kiplerine gelerek birleşik zamanlı fiil yapmaktır.
Ek-eylem ekleri ismi yüklem yapar(şart hariç)
ek_eylem

NOT: Ekeylemin olumsuzu DEĞİL sozcuğu ile yapılır.
Ek-fiilin dört zamanı vardır:

1. Ek – eylemin geniş zamanı

Ek – eylemin geniş zamanında isimlere “DIR” eki gelir, ancak çoğunlukla hiçbir ek bulunmaz. Bu zaman, fiillerde birleşik zaman yapmaz.
ek_eylem_zamanlari

2. Ek-eylemin hikayesi

Ek-eylemin “İDİ” (dı, di) şekline hikaye denir. Kip eki olan”‘dı,di” ile karıştırmamak gerekir. Hem isme gelir hem de fiillerde kiplerden sonra gelir.
ek_eylemin_hikayesi

3. Ek-eylemin rivayeti

Ada “MİŞ” (imiş) eki getirilerek sağlanır.
Ek_eylemin_rivayeti

4. Ek-eylemin şartı

“İSE” (sa,se eki) isimlere ve fiillere genellikle koşul anlamı katar. Çoğunlukla yüklem olmaz. Fiillerde diğerleri gibi birleşik zaman yapar.
ek_eylemin_şartı

NOT: Ek eylemin birleşik zamanı da olabilir. İşçi idiysem, başarılı idiysek…

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)