sabit reklam
Ekonomiye Yön Veren Güç Doğal Kaynaklar

 • Doğada kendiliğinden oluşmuş, oluşma aşamasında insanın bir rolünün bulunmadığı bütün zenginlikler doğal kaynaktır.

dogal_kaynaklar

Doğal Kaynakların Yararları

 • Doğal kaynakların insan ve toplum yaşamında çok önemli bir yeri vardır. Yaşamı sürdürebilir hale getiren araç ve gereçlerin tamamına yakını doğal kaynaklardan sağlanır.
 • Teknoloji ve sermaye birikimi olan ülkeler doğal kaynaklardan yararlanarak hızla gelişme göstermişlerdir.
 • Doğal kaynakların kullanımı sanayi devriminden sonra büyük artış göstermiştir.
 • Sanayi toplumu, uzay çağı ve bilgi toplumunun doğuşu
 • doğal kaynaklardan sağlanan ürünler sayesinde gerçekleşmiştir.

Doğal Kaynak ve Ekonomi İlişkisi

 • Büyük sermaye ve zengin doğal kaynaklara sahip ülkeler,doğal kaynaklardan etkin şekilde yararlanma yollarını aramaktadır.

Örneğin;

 • Rusya Federasyonu’nda petrol, doğal gaz, demir gibi  zengin doğal kaynaklar vardır. Ayrıca Sibirya’daki tayga ormanları ülke için büyük bir zenginlik kaynağıdır.
 • Zengin doğal kaynaklara sahip bazı ülkeler teknik bilgi ve sermaye bakımından yetersiz olduklarından yeterince gelişememişlerdir.

Örneğin;

 • Nijerya zengin petrol ve ormanlara sahiptir.
 • Doğal kaynaklar yönünden fakir ancak sermaye, teknik iş gücü ve teknoloji açısından zengin olan Japonya gibi ülkeler, dışarıdan hammadde alıp işleyerek gelişmişlerdir.
 • Moğolistan gibi doğal kaynak yönünden fakir olan ülkeler ise teknik bilgi ve sermaye yetersizliği yüzünden gelişme gösterememişlerdir.

NOT: Doğal kaynaklara asıl önem kazandıran faktörler ise Dünya nüfusunun hızla artması ve sanayinin teknik gelişmeleridir.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)