sabit reklam
Ekstras

Ekstras

Get + Adjective
‘Get’ sıfatlarla bir araya gelerek fiil oluşturur.
Aşağıdaki örneklere dikkat ediniz.
get anxious: endişelenmek
get hot: sıcaklaşmak
get ready: hazırlanmak
get together: bir araya gelmek
get better: iyileşmek, daha iyi olmak
get hungry: acıkmak
get late: gecikmek

Examples:
1. get fat
thin

2. get rich

get_rich

Read the Story
— If you get fat, you won’t wear your clothes.
— If you don’t wear your clothes, you will buy
new ones
— If you buy new ones, you will spend a lot of
money
— If you spend a lot of money, you will be
poor.
— If you get poor, you won’t be happy.

3. Do/Make
İkisi de yapmak anlamına gelen bu fiiller değişik ifadelerle kullanılır.

Make

Do or Make
1. A: What are you doing?
B: It’s lunchtime and I am …………… lunch.
2. I must ……………. the errands at the weekend
because mummy isn’t at home.
3.
like
4. I’m very busy. Could you …………….. the
washing up for me?
5. Let’s ……………… the housework together.

Answers:

1. making 2. do 3. make 4. do 5. do

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)