sabit reklam
Erime ve Donma Noktası

Erime ve Donma Noktası

Bir katının belli basınçta sıvı hale geçmeye başladığı sıcaklığa erime, sıvının katı hale geçmeye başladığı sıcaklığa donma noktası denir. Erime ve donma noktası da madde miktarına bağlı değildir.

Erime ve donma noktası,

  • Maddenin cinsine bağlıdır.
  • Açık hava basıncına (dış basınca) bağlıdır.
  • Maddenin saşığına bağlıdır.

Örnek:
Aynı koşullar altında farklı maddelerin birbirinden ayırt edilmesinde yararlanılan özelliklerine ayırtedici özellik denir.

Buna göre,

I. Çözünürlük
II. Erime noktası
III. Özkütle

özelliklerinden hangileri maddelerin katı, sıvı ve gaz halleri için ayırt edici özelliktir?

A) YalnızI B)YalnızII C)Yalnız III D) I ve II E) I ve III

Çözüm:Erime noktası sadece katılar için ayırtedici özelliktir.Özkütle ve çözünürlük maddelerin tüm halleri için ayırtedicidir.
Yanıt E

Örnek:

l. Kış aylarında donmayı önlemek için yollara tuz dö
külmesi
ll. Daha çok basınç uygulanan buzun daha çabuk erimesi
lll. Alkolün suya göre daha düşük sıcaklıkta donması.

Yukarıdaki olaylardan hangileri maddenin saşığı ile ilgilidir?

A) Yalnızl B)Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) l, ll ve lll

Çözüm:l. de tuz, kaynama sıcaklığını arttırıp, donma noktasını düşürür. ll. madde basınçla ilgili, lll. madde cinsiyle ilgilidir.
Yanıt A

Örnek:
İdeal gaz davranışındaki gazlar için eşit koşullarda, aşağıdakilerin hangisi ayırt edici bir özellik değildir?

A) Bir çözücüdeki çözünürlük
B) Isınma ısısı
C) Mol kütlesi
D) Genleşme katsayısı
E) Yoğunluk

Çözüm:Gazlar için genleşme katsayısı ayırt edici değildir.
Yanıt D

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)