sabit reklam
Fiillerde Kip – Haber Kipleri

Türkçede dokuz basit zamanlı çekim (kip) mevcuttur. Bunlardan beşine zaman anlamı içerdikleri için haber kipleri; geri kalan dördüne de dilek kipleri adı verilir.

 

Zaman anlamı taşırlar. Bunlar beş tanedir:

1.

Anlatılan ya da duyulan geçmiş zaman da denir. Çoğunlukla eylemin bir başkasından duyulduğu anlamını katar.
“Mış, miş, muş, müş” eklerinden uygun olanı kullanılır.
haber_kipi

2.

Di’li geçmiş zaman da denir. Eylemin zamanı daha nettir.
Konuşan kişinin olaya şahit olduğu anlaşılır. “dı, di,du, dü, tı, ti, tu, tü” eklerinden birini alır.
zaman_kipi

3. Şimdiki zaman kipi

Genellikle eylemin hala devam ettiğini belirtir. “yor” veya “makta” ekini alır.
simdiki_zaman_kipi
Ayrıca “makta” eki de bu zaman için kullanılmaktadır.
Git–mekte-y-im, koş-makta-y-ız
Git-mekte-y–di–m, koş-makta-y-dı-m

4. Gelecek zaman kipi

Eylemin gelecekte yapılacağını anlatmak için kullanılır.
“Acak, ecek” ekini alır.
gelecek_zaman_kipi

5. Geniş zaman kipi

Fiilin geçmiş ya da gelecek olmak üzere geniş bir zamana yayıldığını ifade eder. “ar, er, ır, ir, ur, ür, r” veya “ma, maz” eklerinden birini alır.
Genis_zaman_kipi

bahar yayınevi uyarı

 


Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)