sabit reklam
Galib Paşa – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Galib Paşa
(Hayatı – Biyografisi)

28 Şaban 1244 (5 Mart 1829) tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Mısır tüccarlarından Kitabcızade Sadık Efendi’nin oğludur. Özel hocalardan Arapça, Farsça, Fransızca öğrendiği, geometri ve coğrafya tahsil edildiği tercümesinde yazılıdır.Memuriyete Maliye Varidat Muhasebesi Rumeli Odası’nda maaşsız olarak başlamıştır. 1871’de Seraskerlik Makamı Müsteşarlığı’na, ardından Maliye Nezareti Müsteşarlığı’na daha da Maliye Nezareti’ne tayin edilmiştir.

1873’te Hüdavendigar Vilayeti Valiliği’ne getirilen Galib Paşa 1876’da ikinci defa Maliye Nezareti’ne tayin olunduktan azledilmiş, bir yıl kadar sonra 25 bin kuruş maaşla Şehremaneti’ne tayin olunmuştur.Şehremanetliği’nden sonra tekrar Hüdavendigar Valiliği’ne atanan Galib Paşa Haleb ve Kastamonu’da da valilik yapmıştır. Cezayir-i Bahr-i Sefid’de ve Selanik’te Valilik yapan Galib Paşa 1891’de Evkaf Nezareti’ne getirilmiştir.12 Ocak 15’te vefat eden Galib Paşa, Sultan Mahmud Türbesi avlusuna defnedilmiştir.

 

Mısır tüccarlarından Ketencizade Mehmet Sadık Efendi’nin oğludur. Memuriyete, Maliye Varidat Muhasebesi Rumeli Odası’nda maaşsız olarak başlamıştır.1854 den kırım ordusu muhasebecisi , Seraskerlik Makamı Müsteşarlığı,Divan muhasebat başkanlığı ardından maliye müsteşarlığı ve rüsumat emirliği görevlerinde bulundu.1871 yılında maliye nazırı oldu daha sonra ise 1873’te Hüdavendigâr Vilayeti Valiliği’ne getirildi. Galib Paşa 1876 da mevlevi tarikatına bağlı 5.Murad ın tahta çıkışı ile Defteri hakani nazırı vezir rütbesiyle ikinci defa maliye nazırlığına çıkartılmış isede,5.Muradın aynı yıl tahttan indirilmesiyle azledilmiş.

 

5 Şubat 1877 tarihinde 25 bin kuruş maaşla Şehremaneti’ne tayin olunmuştur. Bu görevi 6 Aralık 1877 tarihine kadar yürütmüştür. Hüdavendigâr, Haleb, Kastamonu, Cezayir-i Bahr-i Sefid ve Selanik’te Valilik yapmıştır. 1891’de Evkaf Nezareti’ne getirilmiştir. Cenazesi, Sultan Mahmud Türbesi avlusuna defnedilmiştir. Kendi adını taşıyan camii Kadıköy Bağdat caddesi üzerinde çok merkezi bir yerdedir.Evi Erenköyde Galip paşa köşkü olarak bilinir.


| » Biyografiler – Kim Kimdir Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Biyografi, Biyografiler, Yaşam Öyküleri, Kim Kimdir?, Biyografi

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)