sabit reklam
Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler

Paleolitik Çağ (Kaba Taş Çağı)

 • İlk insanlar geçimlerini avcılık ve toplayıcılık yaparak sağlamışlardır.

Kaba_tas_cagi

Mezolitik Çağ (Yontma Taş Çağı)

 • Sulak alanların çevresinde avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşamışlardır. Tarıma geçiş çabaları başlamıştır. Köpek evcilleştirilmiştir.

Mezolitik_cag

Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı)

 • Yerleşik yaşama geçilmiş, köyler kurulmuştur. Tarım faaliyetleri başlamıştır. Hayvanlar evcilleştirilmiştir. Kap kacak yapımı başlamıştır.

Neolitik_cag

Kalkolitik Çağ (Maden Çağı)

 • Maden işleme, tarım ve el aletleri yapımı, takas yoluyla ticaret gelişmiştir. Köyler büyümüş kentler ortaya çıkmıştır. Devletler kurulmaya başlanmıştır.

Maden_cagi

Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi

 • İnsanın varoluşundan günümüze kadar çeşitli geçim kaynaklarının varlığı, toplumsal yapının farklılaşmasında etkili olmuştur.
 • İnsanlar yaşamlarını kolaylaştırmak için önce hayvan gücünü, sonra buharı, daha sonrada elektriği kullanmaya başlamışlardır.
 • M.S. 11. ve 12. yüzyılda ticaretin gelişmesine bağlı olarak yollar yapılmaya başlanmıştır.
 • Ekonomik yaşam, buhar makinesinin icadı ve sanayi devrimi ile hızla değişmeye başlamıştır.
 • Teknoloji alanındaki gelişmeler üretimi artırırken insan gücüne olan gereksinimi azaltmıştır.
 • Bilgisayarın icadı, bilgi paylaşımında önemli bir adım olmuştur.
 • Son yıllarda, biyoteknoloji ile genetik bilimindeki gelişmeler dünyadaki tarımsal gıda ihtiyacının karşılanmasında önemli katkılar sağlamıştır.

Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

 • Birincil Faaliyetler: Tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik
 • İkincil Faaliyetler: Sanayi, enerji üretimi, inşaat
 • Üçüncül Faaliyetler (hizmetler): Eğitim, sağlık, bankacılık, ulaşım, ticaret ve pazarlama.

Aktif (çalışan–üreten) Nüfusun Ekonomik Faaliyet Gruplarına Göre Dağılımı

 • Ekonomik faaliyetler ve bu faaliyetlerde çalışan insanların sayısı, ülkeden ülkeye ve zamana göre değişir. Çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılım oranları bir ülkenin kalkınma düzeyini gösterir.

aktif_nufus

Gelişmiş Ülkeler

 • Hammadde ithal eder.
 • Sanayi ürünleri ihraç eder.
 • Ürün değeri yüksektir.
 • Nüfus artış hızı düşüktür.
 • Nüfusun önemli bir kısmı hizmet sektöründe çalışır.
 • Gelişmemiş ülkelere göre daha çok gazete ve dergi okunur.
 • Ortalama ömür uzun ve yaşam standardı yüksektir.
 • Çalışanların yaş ortalaması yüksektir.

Gelişmemiş Ülkeler

 • Hammadde ihraç eder, sanayi ürünleri ithal eder.
 • İhraç mallarının çoğunluğunu tarım ürünleri oluşturur.
 • Sanayileşme sınırlıdır, teknolojik alt yapı bakımından dışa bağımlıdır.
 • Nüfus artış hızı fazladır.
 • Beslenme yetersizdir.
 • Hastalık ve çocuk ölüm oranı yüksektir.
 • Ortalama ömür kısa ve yaşam standardı düşüktür.

ulkelerin_gelismisligi

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)