Geometrik Dizi

Ardışık her iki teriminin ı eşit olan diziye geometrik dizi denir.

olmak üzere, dizisi için olacak şekilde r reel sayısı varsa dizisi geometrik dizidir.

r ye bu geometrik dizinin ortak çarpanı denir.

ilk terim, r ortak çarpan olmak üzere, terim

ilk terim, r ortak çarpan olmak üzere, ilk n terim toplamı ise,

ilk terim, r ortak çarpan olmak üzere, ilk n tane terim çarpımı ise,

Sonlu bir geometrik dizide baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimler çarpımı birbirine eşittir.

Bir geometrik dizinin terimleri geometrik orta özelliğini sağlar.

İlk terimi 8 ve ortak çarpanı 2 olan geometrik bir dizinin genel terimi şağıdakilerden hangisidir?

11. terimi 256 ve 8. terimi 4 olan geometrik bir dizinin 5. terimi kaçtır?Bir geometrik dizinin ardışık ilk üç terimi,

x – 2, x + 4, x + 12

olduğuna göre, bu dizinin 6. terimi kaçtır?
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)