sabit reklam
Gerunds Infinitives

Gerunds Infinitives

İngilizce’de belirli kurallar çerçevesinde ikinci fiil olarak kullanılan fiiler ile prepositions (edatlar) dan sonra kullanılan fiiller ya başına ‘to’ ya da sonuna ‘ing’ alır.
a. Gerunds: Fiilin ‘–ing’ almasını gerektiren şekildir.
1. Love, hate like, dislike gibi fiiler kendindensonra gelen ikinci fiilin –ing almasına yol açarlar.
Ex :
I don’t like going out in rainy days.
I hate getting up early on weekdays.
My sister likes wearing beautiful dresses.
2. ‘go’ fiili aktivitelerle birlikte kullanıldığında ikinci fiilin ‘–ing’ fiilinin activitelerle birlikte kullanıldığında ikinci fiilin ‘–ing’ alması gerektiğini unutmayınız.
Ex :
Perihan went ice–skating last week.
My brother goes scuba–diving.
3. After, before kelimelerinden sonra gelen fiil –ing almalıdır.
Ex :
After going to the cinema we went for a walk.
Before having breakfast, I drank a glass of water.
4. good at, bad at, instead of, interested in gibi yapılardan sonra gelen fiiller –ing almalıdır.
Ex :
My children are good at playing the piano.
The little girl was bad at singing the song.
I am interested in taking photos.
We went to the circus instead of going to the cafe.

5. need, enjoy, finish, stop gibi fiillerden sonra gelen ikinci fiil sonuna ‘–ing’ almalıdır.
Ex :
I need drinking water.
She enjoys reading novels.
My sister stopped reading books after university.
She should stop eating too much.
b. Infinitive: Kendisinden sonra gelen fiillerin ‘to’ almasını gerektiren şekildir.
1. Want ve would like fiillerinden sonra gelen fiilin başına ‘to’ koyulmalıdır.
Ex :
She would like to write an essay.
Brian wants to buy a new car.
2. ‘Hope’ ve ‘decide’ fiillerinden sonra gelen fiil başına ‘to’ almalıdır.
Ex :
I hope to see you again.
She has decided to go abroad.
3. be able, used ve going yapıları kendilerinden sonra gelen fiilin başına ‘to’ eklenmesine sebep olurlar.
Ex :
My sister was able to win the prize.
She used to live in Japan.
Mahmut is going to be very rich.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)