Hareket Denklemleri

Hareket Denklemleri

Düzgün doğrusal harekette

hiz_zaman

konum_denklemi

ÖRNEK : Düzgün doğrusal yol boyunca sabit hızla aynı noktadan harekete geçerek ilerleyen K, L ve M araçlarından K ve L aynı yönlü, M zıt yönlü hareket etmektedir. Bir süre
sonra L ile K arasındaki uzaklık L ile M arasındaki uzaklığa eşit oluyor.
Buna göre;
I. L nin hızı M ninkinden büyüktür.
II. L nin hızı M ninkine eşittir.
III. M nin hızı K ninkinden büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

cozum

ornek

cozum_001

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)