sabit reklam
Hayvancılık

 • Tarımın bir kolu olan hayvancılık, evcil hayvanları besleme, onların çeşitli ürünlerinden ve güçlerinden faydalanmayı kapsayan bir faaliyettir.
 • İnsanlara en faydalı olan (et, süt, yumurta, bal) ürünleri ve dokuma, deri besin sanayi gibi faaliyetlerin hammadde ihtiyacını karşılar.
 • Tarımdan elde edilen gelirin % 40’ını oluşturur.
 • Türkiye hayvan sayısı bakımından Dünya’da 9. sırada (ABD, Kanada, Brezilya, BDT, Arjantin, Avustralya,Hindistan), Avrupa’da I. sırada olmasına rağmen hayvancılıktan elde ettiği verim düşüktür.

Hayvancılığın gelişmesi için gerekli olan faktörler;

1. Hayvan soylarının ıslah edilmesi
2. Otlakların ıslah edilmesi
3. Yem üretiminin arttırılması
4. Modern yöntemlerle hayvancılığın yapılması
5. Besi ve ahır hayvancılığının teşvik edilmesi
6. Hayvan ürünlerini işleyen sanayi kollarının geliştirilmesi
7. Erken kesimin önlenmesi
8. Üreticilere teşvik kredisi verilmesi.

ÖRNEK: Türkiye’deki büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve verimin artırılmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?
A) Besicilikle ilgili eğitime önem verilmesi
B) Süt kuzu ve süt dana kesimlerinin önlenmesi
C) Yerli ırkların ıslah edilmesi
D) Düşük faizli kredi olanaklarının sağlanması
E) Yaylacılığın yaygınlaştırılması
1992 ÖSS

ÇÖZÜM: Türkiye’de geleneksel hayvancılık verimin düşük olmasına yol açmaktadır. Bu nedenle yaylacılığın yaygınlaştırılması büyük ve küçük baş hayvancılıkta verimi artırmaz.
Yanıt E

ÖRNEK: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hayvancılıkta verimin artırılması için alınması gereken önlemlerden biri değildir?
A) Et tüketiminin teşvik edilmesi
B) Hayvan soylarının ıslah edilmesi
C) Otlakların ıslah edilmesi
D) Hayvan sağlığı ile ilgili denetimlerin düzenli yapılması
E) Besi hayvancılığının yaygınlaştırılması
2006 ÖSS

ÇÖZÜM: Hayvancılıkta verimi artırmak için; soy ıslahı, meraları iyileştirme, sağlık kontrolleri yapma ve besi hayvancılığını teşvik etmedir. Et tüketimini artırmak verim artırıcı önlem
değildir.
Yanıt A

 • Hayvan soylarının ıslahı
 • Yaz yağışları (Mera Hayvancılığını etkiler)
 • Yem üretimi ve kullanımı
 • Devlet desteği (Uygun kredi verilmesi gibi)

  Mera (Otlak) Hayvancılığı

Türkiye’de hayvancılığın büyük bir kısmı otlaklarda yapılır. Buna mera (otlak) hayvancılığı denir. Mera hayvancılığının en yoğun olduğu yerler otlakların çok olduğu Doğu (Erzurum – Kars), İç ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleridir.
Bu hayvancılıkta et ve süt verimi yağışlara paralellik gösterir. Yıllara göre üretim de dalgalanma fazladır.

Ahır (Besicilik – Mandıracılık) Hayvancılığı

 • Hayvanların tüm ihtiyaçlarının insanlar tarafından karşılandığı, iklim koşullarından pek etkilenmeyen modern,yöntemlerle yapılan hayvancılık faaliyetidir. Ulaşım ve pazarlama kolaylığı nedeniyle en çok Marmara Bölgesinde yapılır.
bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)