Hücreden Organizmaya

HÜCREDEN ORGANİZMAYA;

Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için solunum, dolaşım, boşaltım, beslenme gibi hayatsal faaliyetleri yapmak zorundadır.
Tek hücreli canlılarda bütün bu faaliyetler hücrede bulunan organeller tarafından gerçekleştirilirken çok hücreli
canlılarda hücre toplulukları tarafından gerçekleştirilir. Çok hücreli organizmalarda bazı hücreler boşaltım olayında
görevliyken bazıları solunumu, bazıları üremeyi ve bazıları da desteklik görevini yerine getirirler. Görüldüğü gibi çok
hücreli canlılarda hücreler belli bir görevi yapmak üzere özelleşmişlerdir. Çok hücreli canlılarda yapı ve görev bakımından
benzer hücrelerin oluşturduğu topluluğa doku denir.

Örnek:

Kas dokusu kas hücreleri tarafından meydana getirilirken, kan dokusu kan hücreleri tarafından meydana getirilir.
Canlılarda görev ve yapısı farklı olan dokular vardır. Bu dokular daha büyük yapıda olan organları oluştururlar. Farklı
yapıdaki organların bir araya gelmesiyle sistemler oluşur.

şablon
Buna göre organizmanın oluşumunda
ilk basamak hücredir. Organizmayı oluşturan
herhangi bir yapıda aksaklık olması
tüm organizmayı etkiler.

şablon

şablon

Örnek Soru:
şablon

Yukarıdaki şekilde hücre – doku – organ
– sistem ilişkisi verilmiştir.
Buna göre,
tu o
I. Benzer hücreler dokuyu oluşturur.
II. Farklı organlarda aynı çeşit hücre
bulunabilir.
III. Farklı organların biraraya gelmesi
ile sistemler oluşur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Çözüm:
Bir dokuyu oluşturan hücreler birbirine benzer. Organlar farklı dokuların bir araya gelmesi ile oluşur. Farklı organlarda
aynı çeşit hücre bulunabilir. Farklı organların biraraya gelmesi ile sistemler oluşur.
Yanıt D

yumurta

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)