Huntington’a o kitabı kim yazdırdı… – (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu)

Huntington'a o kitabı kim yazdırdı…
(Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu)

Afgan savaşı belli ki 11 Eylül 2001'de başlamadı. Tasarlanmasını çok öncelere götürmek mümkünse de, başlangıcını, Sovyetler'in dağılmasından hemen sonra sayabiliriz.

 

ABD iktisâdının yürümesi çoğu zaman hayalî bir düşmanın gösterilmesine bağlı. Sovyetler dağılıverince Pentagon, “Şimdi düşman kim?” diye kısa bir şaşkınlık devresi geçirdi. Hemen arkasından yeni düşman gösterildi. Altı ay içinde tüm Amerikan kamuoyunun beynine, (orada da ayarlı olan basın-yayın yoluyla) şu formül işleniverdi: “Müslüman=Fundamentalist=Terörist” (yâni “tedhişçi”). “‘Kızıl Tehlike' gitti, ‘Yeşil Tehlike' geldi” dediler. Ne zaman? 1990'ların başlarında. İşte, Ortadoğu, sonra Kafkasya ve Orta Asya kaynaklarının doğrudan “Küresel Kıraliyetçilerin” emrine verilmesine yönelik son Haçlı Seferi böyle başlatıldı. Bu suretle, küresel kıraliyetçilerin, onların üç beş uluslar ötesi şirketi ve bankasının egemenliğindeki “tek dünya devleti”nin kurulması yolunda da önemli adımlardan biri atılmış oldu.

 

SAHTE AYDINLARA MAŞALIK GÖREVİ
Böyle durumlarda, yalnız ABD halkı için değil, dünya ve özellikle Üçüncü Dünya ülkelerinde kamuoyu oluşturulması, bu suretle oralarda erk sahibi edilmiş sahte aydınların maşalık görevlerini daha kolay yerine getirebilmeleri için Huntington gibi adamlara “Medeniyetler Çatışması” gibi kitaplar yazdırılır. ABD'de Huntington'u pek takan yok, ama Türkiye'de herkesin dilinde; basın-yayında hakkında bol bol yapılıyor. Kitap zaten bunun için yazdırılmış olacak.

 

HUNTİNGTON KİMİN NESİ?
Şimdi, bu işlerin böyle olduğunu çoktandır biliyor, en azından kuvvetle tahmin ediyorduk ama, geçenlerde, Huntington'un kimin nesi olduğu hakkında ayrıntılı bilgilere rastladık; İsviçre'de çıkan ilginç bir derginin Ocak 2002 sayısında Nadia Weiss yazıyor; aktarıyorum:

 

“Huntington'un perde arkasına baktığımızda karşımıza ilk çıkan kim ola dersiniz? Zbigniew Brzezinski'nin ta kendisi. Z.B., ABD'nin dünya egemenliği kurması için ABD stratejisini hazırlamış olan kişi. Bu küresel egemenlik savaşı Avrasya'da yürütülecek. Onun için Amerika, Ukrayna, Türkiye, İran, ve Kafkas ülkelerini denetim altında tutmalı. Birliği'nin de, NATO'nun da Doğu'ya doğru genişletilmesi işte bu stratejinin bir parçası.” Nadia Weiss devam ediyor: “Huntington'u okurken insan Brzezinski'yi okur gibi oluyor; ikisi de aynı siyasî planı güdüyorlar: Dünyaya tek bir gücün hâkim olmasını, kendilerinin de bu gücün bir parçası olmalarını istiyorlar. “Bu iki zat-ı şerif, sadece aynı doğrultuda ayrı ayrı yürümüyorlar; işlerini birlikte yapıyorlar.”

 


“1959'da tanıştılar; 1960-1962'de ‘Siyasal Güç: ABD/SSCB: Bir Karşılaştırma' kitabını ortaklaşa yazdılar; bu konuda Kolumbiya Evrenkenti'nde (üniversitesi), sonra çeşitli ülkelerde birlikte seminerler verdiler. Bşk. Jimmy Carter döneminde ikisi de ABD Ulusal Güvenlik Kurulu'nda idiler. Birçok kurulda birlikte ve önderlik mevkilerinde çalıştılar. İkisi de CFR (Council on Foreign Relations) ve TC (Trilateral Commissi (“Üçlü Kurul”) üyesiler. Bu iki kurul öyle zararsız, kendi hâlinde sivil örgütler değil, demokratik hiçbir yasal tabanı olmayan fakat dünyanın gidişatını tâyin eden özel kuruluşlar.

 

“CFR üyesi Carroll Quigley, ‘Trajedya ve Umut' adlı kitabında, CFR'nin temel inancının ‘ulusal sınırların silinmesi; yerine bir dünya düzeni kurulması' olduğunu yazıyor. Huntington ve Brzezinski de bu gaye peşindeler.”

 

“1921'de kurulduğundan beri CFR, ABD'nin özellikle dış siyaset ve savunmasında son derece etkili olmuştur. Her yönetimde, en azından Dış İşleri, Savunma, Hazine, ve Milli Güvenlik Bakanları CFR'dendir. Belli başlı basın-yayın kuruluşlarında da (NBC, ABC, CBS TV'leri, ‘The Times', ve Vaşington Post gazeteleri) CFR üyeleri bulunmaktadır.”

 

“CFR, Üçlü Kurul (Tri. Comm.), ve Bilderbergciler, gerçek kararların alındığı gizli siyasî çevreler olarak belirlenmektedir. Şimdiki dönemde Madeleine Albright, David Rockefeller, ve George Bush CFR üyesi. En büyük ABD bankaları ve sanayi şirketlerinin de CFR'de temsilcileri var.”

 

“Üçlü Kurul, 1972'de, aralarında D. Rockefeller ve Z. Brzezinski'nin bulunduğu sekiz CFR üyesi tarafından kuruldu. Amaç, ABD, Avrupa, ve Japonya'nın egemen sınıflarını biraraya getirmekti. Dünya Ticaret Örgütü (WTO), NAFTA (Kuzey Amerika Gümrük Birliği), ve MAİ (Çok Yanlı yatırım Anlaşması) önderleri de Üçlü Kurul'da. Bu takım, dünyayı yönlendiren kararları, gizli celselerde, olağan demokratik siyâsî süreçlerin dışında alıyor. Bu etkinliklerde Huntington hep Z. Brzezinski'nin sağ kolu.”

 

“Üçlü Kurul'un gayesi, kamuoylarını ve devletlerin siyasal kararlarını o şekilde etkilemek ki, tüm dünyanın ulusları, hükümetleri, ve iktisatları, uluslar ötesi banka ve şirketlerin çıkarlarına hizmet edecek. Bu amaç için, halklar bağımlı kılınacak, karşıt sesler susturulacak, demokrasi, denetim ve gizli teşkilâtlar aracılığıyla rafa kaldırılacak. Nihâî amaç, tek dünya iktisâdı, tek dünya devleti, tek dünya parası, ve tek dünya dini. Hedefler arasında ABD'nin kendi siyasal hükümetinin de birkaç banka ve şirketin güdümüne alınması var.”

 

“Üçlü Kurul'un tasarıları, 1975'te Samuel Huntington'a yazdırdıkları ‘Demokrasinin Buhranı' adlı kitapta belli oldu. Halkın, meclis, eyalet ve yerel hükümetlerde etkili olmağa başlamasından, demokrasi bilinci ve katılımının artmasından rahatsız oldular. Halkı tekrar tepkisiz, uyuşuk, kolay güdülür bir hâle getirmek istediler. İlginçtir ki, 11 Eylül'den sonra hem ABD, hem diğer çeşitli ülkelerde, olağanüstü bahanesiyle birçok özgürlük, demokratik hak kaldırılıyor.”

 

“Üçlü Kurul ve CFR, amaçları doğrultusunda, desteklediği vakıflara, eğitim ve araştırma kurumlarına bazı ‘çalışmalar' ve yayınlar yaptırıyor. Bir yandan hayali düşmanlar yaratılıp dünya hâkimiyeti için harpler çıkarılırken, bir yandan da kitleler korkutulup ellerinden demokratik hakları ve özgürlükleri alınıyor. Birincisinin zeminini hazırlayan ‘Medeniyetler Çatışması' kitabında da, ikincisine kamuoyu hazırlayan ‘Demokrasinin Buhranı' kitabında da Samuel Huntington'un imzası var.”

 

|» “Oktay Sinanoğlu” Sayfasına Dön! « |

: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)