sabit reklam
Hygıene

Hygıene

1. I don’t feel well. I’m …………. .
2.
w
‘ ………………. ‘
3. ………………. are dangerous for you.
4.
body
‘These are parts of our …….. .

5.
ill
‘He looks …………. .’
6. Take one ……………… of medicine after your meals.

7. Keep your …………………… clean. lt’s important.
8. You look …………….. . What’s the problem?

Answers: 1. ill 2. sink 3. germs 4. body
5. sad 6. spoon 7. personal belongings 8. terrible

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)