sabit reklam
İki Karmaşık Sayı Arasındaki Uzaklık Örnekleri

eşitsizliğini sağlayan Z karmaşık sayıların karmaşık düzlemdeki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Z karmaşık sayılarının karmaşık düzlemdeki görüntüsü merkezi M(3, –5) ve yarıçapı 2 br olan çember ile çemberin iç bölgesini belirtir.
Yanıt A

|Z – 5i| > 1
eşitsizliğini sağlayan Z karmaşık sayılarının karmaşık düzlemdeki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Z karmaşık sayılarının karmaşık düzlemdeki görüntüsü merkezi M(0, 5) ve yarıçapı 1 birim olan çemberin dış bölgesidir.
Yanıt B

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)