sabit reklam
İki Karmaşık Sayı Arasındaki Uzaklık

olduğuna göre, n kaçtır?
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

|Z + 2 – i| = 10
eşitliğini sağlayan Z karmaşık sayılarının geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

Z = x + yi olmak üzere,
|Z – 4 + 3i| = 2
eşitliğini sağlayan Z karmaşık sayılarının modülü en büyük olanın modülü ile modülü en küçük olanın modülünün toplamı kaçtır?
A) 7 B)8 C)9 D)10 E) 11

Çember üzerindeki noktalardan orijine en yakın olan nokta A noktası en uzak olan nokta B noktasıdır.
|OC| = 4 br, |MC| = 3 br olduğundan |OM| = 5 br olur.
Çemberin yarıçapı 2 br olduğundan
|MA| = 2 br, |MB| = 2 br dir.
|OA| = |OM| – |MA|
= 5 – 2 = 3 br
|OB| = |OM| + |MB|
= 5 + 2 = 7 br dir.
O halde, |OA| + |OB| = 3 + 7 = 10 br bulunur.
Yanıt D


Z = x + iy

|Z| = |Z – 2|
olduğuna göre,Z nin karmaşık düzlemdeki geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gerçel eksene dik bir doğru
B) Sanal eksene dik bir doğru
C) 2 br çaplı bir çember
D) Bir elips
E) Bir parabol
1995 ÖYSbahar yayınevi uyarı


Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)