sabit reklam
İletim Doku

İletim Doku

 • Bitki organları arasında organik ve inorganik madde taşınmasını sağlayan dokudur.
 • İletim dokularına  ya da denir.

İki çeşit iletim demeti vardır.

a. (Ksilem)

 • Odun boruları oluşurken hücrelerin boyu uzar, sitoplazma ve çekirdeklerini kaybeder.
 • Hücrelerin enine çeperleri erir. Çeperlerde odun özü birikir ve hücreler boru şeklini alır.
 • Odun demetlerinde odun boruları (trake ve trakeit), parankima hücreleri ve destek hücreleri bulunur.
 • Odun borularının hücreleri ölüdür.
 • Kalın ve kısa olanlara trake, ince ve uzun olanlara trakeit denir.
 • Sadece su ve mineral taşınır.
 • Kökten yapraklara doğru tek yönlü taşıma yapar.
 • Taşımada enerji harcanmaz.
 • Taşımada terleme – kohezyon, kök osmotik basıncı ve kılcallık olayları etkilidir.
 • Pasif taşıma gerçekleşir.
 • Taşıma hızlıdır.

Odun_borulari

b. Soymuk Demetleri (Floem)

 • Soymuk demetleri soymuk boruları, arkadaş hücreleri, kalburlu boru hücreleri, parankima ve destek hücrelerinden oluşur.
 • Soymuk boruları oluşurken üst üste dizili hücrelerin boyu uzar, sitoplazma ve çekirdek kenara çekilir.
 • Hücrelerin enine çeperleri kısmen erir ve kalburlu görünüm alır.
 • Arkadaş hücreleri bol sitoplazmalıdır ve besin depo eder.
 • Floem parankiması da besin depolar. Floem sklerankiması hücreleri desteklik görevi yapar.
 • Soymuk borularında taşıma çift yönlüdür.
 • Yapraklarda oluşan fotosentez ürünleri bitkinin alt kısımlarına, kökte sentezlenen azotlu organik maddeler bitkinin üst kısımlarına taşınır.
 • Soymuk borusu hücreleri canlı olduğu için madde taşınmasında aktif taşıma ve difüzyon kuralları geçerlidir.
 • Taşıma yavaştır.

soymuk_borulari

NOT:Kapalı demetli bitkilerde şoem ile ksilem arasında kambiyum bulunmaz. Açık demetli bitkilerde şoem ile ksilem arasında kambiyum bulunur.
Çiçeksiz damarsız bitkilerde iletim demeti yoktur.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)