sabit reklam
Ilya Prigogine Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Ilya Prigogine 1917 de Moskova’da doğup ailesiyle 1921 yılında Rusya’dan göç etmiştir. 1940 yılların da tersinmez termodinamikin incelenmesini konu alan Prigogine Berlin’ de kısa bir zaman kalıp daha sonrasında Brüksel’e  yerleşmiştir. Ünlü bilim adamının yapmış olduğu bilimsel çalışma sanata ve felsefeye güçlü eğilimlerinden fazlasıyla  yararlanmıştır. Ilya Prigogine’in yapmış olduğu keşifler ölü maddeden canlı maddeye geçişi göstermeyi hedefleyen temelleri  atmış, kanserli hücrelerin büyümesi, böcek toplulukları, otomobil trafiği  gibi çeşitli konularda kimya ve biyolojinin de ötesinde devrimci uygulamalara ulaşmıştır. Nobel kimya ödüllü bilim adamı Ilya Prigogine denge dışı termodinamikler ile ilgili çalışma yapmış ve tüketimli yapılar teorisi nedeniyle 1977 de bu ödülü almıştır. Zamanın yeniden keşfinden söz eden Prigogine çözümü ”zaman oku” sözünde bulmuştur çünkü Newton ve Einstein bu boyutun insan zihninin dışında var olmadığını düşünmektedirler. İnsan ve doğa zamanın yaratıklarıdır diyen Ilya Prigogine ‘in De l’etre au devenir (Alice, 1999), Les lois du chaos (Flammarion, 1999), L’homme devant l’incertain (O. Jacob, 2000), La fin des certitudes (O. Jacob, 2001) gibi  Fransızca’ya çevrilmiş eserleri de bulunmaktadır.

Termodinamik nedir?

Sıcaklık, iş ve enerji arasında ki ilişki ile ilgilenen bilim dalına termodinamik denmektedir.Termodinamik derken denge termodinamiği kastedilir çünkü sistemlerin madde ve enerji alışverişi ile ilgilenir fakat işlem hızıyla ilgilenmemektedir. Termodinamik maddelerin fiziki özellik arasındaki bağları, enerji dönüşümlerini, entropiyi inceleyen ilimdir.

termodinamik-nedir

Gözleme ve deneye dayanan termodinamik elde ettiği sonuçlarla kanunlarını formüle etmekte ve bu kanunlar sıfırıncı, birinci, ikinci , üçüncü olarak sınıflandırılmaktadır. Kısaca kanunlardan bahsedecek olursak;

Sıfırıncı kanun:  Sıcaklık ve ısıl denge

Birinci kanun: Enerji

İkinci kanun: Entropiyle

Üçüncü kanun: Mutlak entropi ile ilgilidir.


Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)