sabit reklam
Isı Alışverişi

 • Isıca yalıtılmış ortamda bulunan sıcaklıkları farklı iki cisimden, sıcaklığı yüksek olan cismin verdiği ısı sıcaklığı düşük olan cisim tarafından alınır. Isı alışverişi, cisimlerin sıcaklıkları eşit olana kadar devam eder.
 • Isı alışverişi bittiğinde ısıl denge sağlanmış olur. Enerji yoktanvar olup vardan da yok olamayacağından Cisimler arasındaki verilen ısı, alınan ısıya daima eşittir.
 • Qverilen = Qalınan
 • Isı alış verişi için maddenin sıcaklıkları farklı olmalıdır.
 • Isı akışı sıcaklığı büyük olan maddeden sıcaklığı küçük olan maddeye doğrudur.
 • büyük maddenin sıcaklığından büyük, sıcaklığı küçük olan maddenin sıcaklığından daha küçük olamaz.
 • Cisimler denge sıcaklığına ulaştıklarında ısı alış verişi biter. Alınan ısı verilen ısıya eşittir.
 • Farklı sıcaklıktaki sıvılar(cisimler) karıştırıldığında hal değişimi olmuyorsa karışımın denge sıcaklığı,

isi_alis_verisi

ÖRNEK: Isıca yalıtılmış kaptaki suyun içine bir parça buz atılıyor.
Isıl denge sağlandığında, kaptaki suyun kütlesinin azaldığı görülüyor.
Buna göre, başlangıçta
I. Suyun kütlesi buzunkine eşittir.
II. Suyun hacmi buzunkine eşittir.
III. Suyun sıcaklığı buzunkine eşittir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) YalnızI B)YalnızII C)Yalnız III D) I ya da II E) II ya da III
2002 ÖSS

ÇÖZÜM: Buzun kütlesi artacak suyun kütlesi azalacağıdan hal değişimi meydana gelmiştir. Hal değişiminin olması için ısı alış verişi olmalıdır. Buna göre suyun ve buzun sıcaklığı
başlangıçta eşit olamaz. (III. Yanlış) Suyun kütlesi veya hacmi buza eşit olabililr.
Yanıt D

ÖRNEK:

Isıca yalıtılmış kapalı bir kaba, sıcaklıkları farklı, katı haldeki K, L maddeleri birbirine dokunacak biçimde konuluyor.
Başlangıçta erime sıcaklığında olan L nin, ısıl denge kurulduktan sonra tümüyle eridiği gözleniyor.
Bu süreç sonunda,
I. K nin sıcaklığı artmış, L ninki değişmemiştir.
II. K nin sıcaklığı azalmış, L ninki değişmemiştir.
III. K nin sıcaklığı azalmış, L ninki artmıştır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
(Kaptaki havanın kütlesi önemsenmeyecektir.)
A) YalnızI B)YalnızII C)I ya da II D) I ya da III E) II ya da III

2005 ÖSS

ÇÖZÜM: L nin erimesi için K den ısı alması gerekir. K nin sıcaklığı azalırken L hal değiştirir ve sıcaklığı değişmeyebilir.
Fakat L nin hal değiştirmesi bittiği halde K den ısı almaya devam ederse L nin sıcaklığı artabilir.
Yanıt E

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)