sabit reklam
Isı Etkisi

 • Bir cisme ısı verildiğinde ya da alındığında

1. Sıcaklık değişimi
2.
3. Boyut değişimi görülebilir.

 • Maddede aynı anda biri görülebilirken ikiside görülebilir.
 • Örneğin hal değiştiren maddenin sıcaklığı değişmezken, boyut değiştiren bir maddenin sıcaklığı değişir.

isi_etkisi

1.Sıcaklık Değişimi

 • Maddede sıcaklık değişimi varsa mutlaka ısı değişimi vardır
 • S ıcaklığı artan maddenin molekullerinin kinetik enerjisi artar
 • Maddedeki sıcaklık değiştiği sure icinde hal değişimi gozlenmez
 • Maddeye verilen ya da alınan ısı maddenin miktarıyla, sıcaklık değişimiyle ve oz ısı ile doğru orantılıdır

Q = m .c . Dt
Q: ısı (cal)
c : oz ısı ( ısınma ısısı) (cal/gİC)
DT: Sıcaklık değişimi (İC)
C = m .c: ısı Sığası (cal/İC)

Öz Isı

 • Maddenin 1 gramının sıcaklığın 1 C değiştirmek icin maddeye verilen ya da maddeden alınan ısı miktarı C ile gosterilir ı Birimi cal/g C dir
 • Maddeler icin ayırt edici bir ozelliktir

(Isı Kapasitesi)

 • Maddenin oz ıs ıs ı ile kutlesinin carpımına denir. C ile gosterilir .
 • Birimi Cal/İC dir .

2. Hal Değişimi

 • Hal değişimi maddelerin katı sıvı ve gaz durumlarının değiştiği olaydır.
 • Hal değiştirme sıcaklığındaki bir maddeye ısı verildiğinde maddenin potansiyel enerjisi artarken kinetik enerjisi değişmez. Dolayısı ile maddenin sıcaklığı değişmezken ısı potansiyel enerji olarak depolanır.
 • Katı madde ısı aldığında molekülleri arasındaki bağlar gevşeyerek moleküller birbirinden uzaklaşır. Madde böylece sıvı hale geçer. Isı vermeye devam edilirse bu bağlar tamamen koparak maddenin gaz haline geçmesi sağlanır.
 • Maddeden ısı alınırsa bu süreç tersine işler. Gaz sıvıya sıvıda katıya dönüşür.
 • Hal değiştiren bir maddenin sıcaklığının maddeden alınan veya verilen ısıya bağlı grafiğine hal değişim grafiği denir.

suyun_hal_degisimi

soru

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)